Zarządzanie kredytowymi ekspozycjami dewizowymi – perspektywa klientów banku

Michał Buszko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2011.001

Abstrakt


Opracowanie dotyczy problematyki zarządzania kredytowymi ekspozycjami dewizowymi, tworzonymi w wyniku udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych w walutach obcych. Kredyty te stanowią obecnie główną grupę aktywów bankowych, obciążających zarówno banki, jak i ich klientów wieloma rodzajami ryzyka. Z punktu widzenia klientów największe znaczenie będą miały: ryzyko zmiany kursu walutowego, ryzyko niskiego wkładu własnego oraz ryzyko zmiany stóp procentowych. Możliwość zarządzania tym ryzykiem w przypadku klientów banków jest ograniczona właściwie tylko do kilku instrumentów i technik finansowych.


Słowa kluczowe


ekspozycja; ryzyko; rekomendacja KNF; ustawa „antyspreadowa”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dane miesięczne, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011, http://www. knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/index.html.

http://www.spred.pl/waluta.

Kwaśniak W., Poprawa bezpieczeństwa rynku kredytów mieszkaniowych w aspekcie polityki nadzorczej, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011, s. 10.

Rekomendacja S (II) dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2006.

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2006.

Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.

Sektor bankowy. Podstawowe dane. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009, http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/dane_o_rynku/Dane_ kwartalne.html.

Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011, nr 165, poz. 184.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism