Strategiczna Karta Wyników – narzędzie pomiarowe czy coś więcej?

Jakub Tadych

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.003

Abstrakt


Artykuł porusza kwestie zastosowania Strategicznej Karty Wyników w szerszym ujęciu. Autor wychodzi poza ogólnie przyjęte interpretowanie Strategicznej Karty Wyników jako narzędzia pomiarowego realizacji przyjętej strategii, przedstawiając ją w szerszym świetle – narzędzia zarządzania strategicznego. Posługuje się przy tym badaniami przeprowadzonymi przez polskich i światowych autorytetów z dziedziny Karty, którzy przytaczają przykłady praktycznego zastosowania Strategicznej Karty Wyników jako narzędzia zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.

Słowa kluczowe


zarządzanie strategiczne; controlling strategiczny; zarządzanie operacyjne; Strategiczna Karta Wyników

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Duczkowska-Piasecka M. (2012), Modele biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Jabłoński A., Jabłoński M. (2001), Strategiczna Karta Wyników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo DI FIN S.A., Warszawa.

Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kasiewicz S. (2005), Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Kozyra B., Strategiczna Karta Wyników – cudowne narzędzie, czy przereklamowany instrument, www.simplesolution.pl/artykuły/poprawa_efektywnosci_skw.pdf.

Nowak E. (2008), Strategiczna rachunkowość zarządcza, Redakcja naukowa Edward Nowak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Woźniak T. (2008), Balanced Scorecard – system zarządzania strategią, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 9.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism