Biblical inspirations of Janusz Tarnowski’s personal and existential pedagogy

Kamilla Frejusz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2019.005

Abstrakt


The analyzes undertaken in the article are aimed at showing in what aspects of the personal and existential pedagogy, Janusz Tarnowski is inspired by and refers to biblical texts. The subject of the analysis was the approach to upbringing as a “dialogue and meeting” in selected scientific and popular science publications by Janusz Tarnowski. In his pedagogical thought we find numerous inspirations taken from the Holy Bible. For him, the word of God contained in the Bible was the source from which he drew and on the basis of which he justified such pedagogical issues as: education as a "dialogue and meeting", human dignity and the prohibition of physical punishment. The reflection in the article leads to the conclusion that Janusz Tarnowski not only was inspired by the Bible but also encouraged his pupils to read it. In conversations with his pupils, he also gave testimony confirming the importance of the Holy Bible in his life and scientific work.


Słowa kluczowe


personal and existential pedagogy, education, dialogue and meeting, Janusz Tarnowski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk, Barbara. Model pedagogii Jezusa w przekazie biblijnym. Kraków: Wydawnictwo

WAM, 2008.

Bagrowicz, Jerzy. Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000.

Bagrowicz, Jerzy. Ideał wychowawczy Starego Przymierza (cz. 1). Pedagogia przymierza w Pięcioksięgu. in: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, ed. A. Rynio, 143-162. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza WN KUL, 1999.

Bagrowicz, Jerzy. Stawać się bardziej człowiekiem. Z podstaw edukacji religijnej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008.

Bagrowicz, Jerzy. Wychowanie w świetle Biblii, In: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, ed. A. Rynio, 39-60. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Chrobak, Stanisław. Inspiracja chrześcijańska w wychowaniu w kontekście listu apostolskiego Jana Pawła II „Nuovo millennio ineunte”. In: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania, ed. W. Korzeniowska, 141-151. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2001.

Cichosz, Wojciech. „Biblijne wychowanie parenetyczne: od pedagogiki do pedagogii”. Studia Katechetyczne 8(2012): 243-253.

Gnilka, Joachim. Teologia Nowego Testamentu. Kraków: Wydawnictwo „M”, 2002.

Jarosz Ewa. Kurkowski, Cezary. „Rózga i karcenie udziela mądrości… O społecznym micie przydatności bicia w wychowaniu”. Problemy Wczesnej Edukacji 2 (2016): 45-65.

Léon-Dufour, Xavier. Słownik teologii biblijnej. Poznań: Pallottinum, 1994.

Sobór Watykański II. Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum” (KO). In: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, 350-362. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2002.

Tarnowski, Janusz. Jak wychowywać? Uczyć się od wychowanków (przyjaciół). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005.

Tarnowski, Janusz. Jak wychowywać?. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, 1993.

Tarnowski, Janusz. Kara cielesna w świetle Biblii. in: Bici biją, ed. J. Bińczycka, 34-43. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001.

Tarnowski, Janusz. Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1982.

Tarnowski, Janusz. Próby dialogu z młodymi. Prekatecheza egzystencjalna. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1983.

Tarnowski, Janusz. Rozmowy o wierze i życiu. Katowice: Księgarnia Św. Jacka, 1989.

Tarnowski, Janusz. Wychowanie do pokoju z Bogiem i ludźmi. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1981.

Tarnowski, Janusz. Jak wychowywać? W ogniu pytań. Ząbki: Wydawnictwo Apostolicum, 2003.

Toporkiewicz, Robert. „Model rodziny chrześcijańskiej”. Odpowiedzialność i czyn 1(1988): 23-29.

Wójcik, Szymon. „Przemoc fizyczna wobec dzieci”. Dziecko krzywdzone 2 (2012): 7-27.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism