Upbringing for forgiveness from a biblical perspective

Jarosław Horowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/31571

Abstrakt


The analyses contained in the article refer to the tension that occurs between the biblical call to forgiveness, the purpose of which is to regulate interpersonal relationships marked by weakness and harm, and the peculiar drama of forgiveness or revenge that takes place inside a person experiencing harm and includes not only reason and will, but also intense, negative feelings. These concepts are taken from a pedagogical perspective to define guidelines for Christian education, including upbringing for forgiveness. The author is looking for answers to two questions: How can we understand the call to forgiveness written on the pages of the Bible? How can we educate so that the call to forgiveness in the context of strong faith and experience of serious harm does not cause ideological and moral crises? The analyses have been divided into three parts: the first presents the biblical call to forgiveness, the second attempts to look at forgiveness from the perspective of the parable of the prodigal son, and finally the third part contains conclusions referring to the practice of Christian education, among them the statement that, in the upbringing for forgiveness, as well as indicating the rationality of the act of forgiveness it is imperative to initiate transcendent relations of the pupil.

Słowa kluczowe


forgiveness; relationship with God; religious education; upbringing for forgiveness

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagrowicz, Jerzy. Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach edukacji religijnej młodzieży. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2006.

Butler, Joseph. “Fifteen Sermons Preached at the Rolls Chapel”. Cambridge: Hilliard and Brown, 1927. http://anglicanhistory.org/butler/rolls/index.html

Chrost, Sławomir. „Człowiek podobny do Boga przez przebaczenie w nauczaniu św. Jana Chryzostoma”. Paedagogia Christiana 1/37 (2016): 233–248.

Escher, Daniel. “How Does Religion Promote Forgiveness? Linking Beliefs, Orientations, and Practices”. Journal for the Scientific Study of Religion 1 (2013): 100–119.

Giannini, Heidi Chamberlin. “Hope as Grounds for Forgiveness. A Christian Argument for Universal, Unconditional Forgiveness”. Journal of Religious Ethics 1 (2017): 58–82.

Giblet, Jean, Marc-François Lacan. „Przebaczenie”. In: Słownik teologii biblijnej, ed. Xavier Leon-Dufour, 799–803. Poznań: Pallottinum, 1990.

Griswold, Charles L. Forgiveness. A Philosophical Exploration. New York: Cambridge University Press, 2014.

Grün, Anselm. Przebacz samemu sobie. Pojednanie – przebaczenie, transl. Juliusz Zychowicz. Kraków: WAM, 2001.

Horowski, Jarosław. “Education for forgiveness in the context of developing prudence”. Ethics and Education 3 (2019): 316–332.

Horowski, Jarosław. “What conditions education for forgiveness in terms of the neo-Thomistic philosophy of education”. Journal of Religious Education 66 (2018): 23–36.

Jankowski, Stanisław. „Przebaczenie w Biblii”. Paedagogia Christiana 1/37 (2016): 29–41.

Kręcidło, Janusz. “Jakiego przebaczenia uczy nas Jezus?”. Ateneum Kapłańskie 1 (2011): 25–34.

Lal, Sanjay. “On Radical Forgiveness, Duty, and Justice”. The Heythrop Journal LVI (2015): 677–684.

Louw, Johannes P. „Przebaczenie”. In: Słownik wiedzy biblijnej, eds. Bruce M. Metzger, Michael D. Coogan, 632. Warszawa: Vocatio, 1997.

Martini, Carlo Maria. Dawid. Grzesznik i człowiek wiary. Kraków: WAM, 1998.

Martini, Carlo Maria. Głosić Jezusa. Medytacje nad Ewangelią św. Łukasza. Kraków: WAM, 1999.

Michalski, Jarosław. Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Toruń: UMK, 2004.

Murphy, Jeffrie. “Forgiveness and Mercy”. In: Routledge Encyclopedia of Philosophy, vol. 3, ed. Edward Craig, 697–701. London–New York: Routledge, 1998.

Murphy, Jeffrie G. “Forgiveness, Self-Respect, and the Value of Resentment”. In: Handbook of Forgiveness, ed. Everett L. Worthington, Jr., 33–40. New York, Hove: Routledge, 2005.

Murphy, Jeffrie G., Jean Hampton. Forgiveness and Mercy. Cambridge University Press, 1988.

Muszyński, Henryk J. „Przebaczenie i pojednanie między Polakami i Niemcami jako dar i zadanie. W 50 lat po wymianie listów biskupów polskich i niemieckich”. Paedagogia Christiana 1/37 (2016): 139–162.

Olbrycht, Katarzyna. „Wychowanie do przebaczenia”. Paedagogia Christiana 2/38 (2016): 45–60.

Pilarczyk, Krzysztof. „Przebaczenie w judaizmie. W perspektywie rytuału święta Jom Kippur”. Paedagogia Christiana 1/37 (2016): 43–65.

Szablowinski, Zenon. “Between Forgiveness and Unforgiveness”. The Heythrop Journal LI (2010): 471–482.

White, Patricia. “What Should We Teach Children about Forgiveness?”. Journal of Philosophy of education 1 (2002): 57–67.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism