On Cultural Heritage and its Intergenerational Transmission

Piotr Petrykowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2018.002

Abstrakt


O dziedzictwie kulturowym i jego międzypokoleniowej transmisji

Artykuł prezentuje dyskusję na temat terminu „dziedzictwo kulturowe”, szczególnie przez pryzmat dzieł Ossowskiego. Zdaniem autora tekstu pojęcie to jest kluczowym pojęciem w rozważaniach o regionalizmie i edukacji regionalnej i jest często przywoływane w kontekście refleksji nad czynnikami tworzącymi tożsamość kulturową i regionalną. Ponadto dziedzictwo kulturowe może stać się podstawą ważnego obszaru refleksji w kształceniu uniwersyteckim. Doświadczenie „dziedziczenia” jest ważne dla studentów, ponieważ znajdują się oni u progu rodzicielstwa, które funkcjonuje jako naturalny nośnik dziedzictwa kulturowego. Kwestie regionalnie zorientowanej edukacji są silnie związane ze współczesnym szkolnictwem.


Słowa kluczowe


dziedzictwo kulturow; edukacja regionalna; Stanisław Ossowski

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Arendt, Hannah. Między czasem minionym a przyszłym. Warsaw: Aletheia, 1994.

Benedict, Ruth. Wzory kultury. Warsaw: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 1999.

Burszta, Józef. Kultura ludowa kultura narodowa. Warsaw: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974.

Dyczewski, Leon. Rola rodziny w tworzeniu, przekazie i zakorzenieniu w kulturze narodowej, in: Rodzina. Młodzież. Regionalizm, ed. A. Kociszewski, A.J. Omelaniuk, W. Pilarczyk, Ciechanów: KODRTK, 2000.

Edukacja regionalna młodzieży w rodzinie, szkole i środowisku. ed. A. Kociszewski et al., Ciechanów: KODRTK, 2001.

Hall, Edward. Ukryty wymiar. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978.

Heidegger, Martin. Budować, mieszkać, myśleć Warsaw: Czytelnik, 1977.

Kantor, Ryszard. Rola rodziny w przekazywaniu tradycji regionalnych. In: Rodzina. Młodzież. Regionalizm, ed. Aleksander Kociszewski, Anatol Jan Omelaniuk, Władysław Pilarczyk. Ciechanów: KODRTK , 2000.

Kwiatkowska, Halina. Czas, miejsce, przestrzeń – zaniedbane kategorie pedagogiczne. In: Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia; ed. A. Nalaskowski, K. Rubacha, Toruń, 2001.

Melosik, Zbyszko. Kultura instant – paradoksy pop – tożsamości. In: Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia; ed. Aleksander Nalaskowski, Krzysztof Rubacha, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2001.

Mizińska, Jadwiga. Sztuka zapominania. In: Pamięć, miejsce, obecność. 59-70. ed. Jadwiga Mizińska, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.

Obuchowski, Kazimierz. Człowiek intencjonalny. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.

Ossowski, Stanisław. Więź społeczna i dziedzictwo krwi. Warsaw: Książka Spółdzielnia Wydawnicza 1948.

Ossowski, Stanisław. Z zagadnień psychologii społecznej. In: Dzieła; vol. III, Warsaw, 1971.

Petrykowski, Piotr. Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte, Toruń , 2003.

Petrykowski, Piotr. Regionalne towarzystwa kultury wobec nowych wyzwań. Ciechanów: KODRTK, 2000. Rodzina. Młodzież. Regionalizm. ed. A. Kociszewski, A.J. Omelaniuk, W. Pilarczyk; Ciechanów, 2000.

Shils, Edward. Tradycja. In: Tradycja i nowoczesność. ed. Jerzy Szacki. 30-90. Warsaw: Czytelnik, 1984.

Słownik Języka Polskiego. ed. Mieczysław Szymczak, Warsaw: PWN, 1988.

Smolicz, Jerzy J. Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.

Szacki, Jerzy. Tradycja. Przegląd problematyki; Warsaw, 1971.

Tuan, Yi Fu. Przestrzeń i miejsce; Warsaw: PIW, 1987.

Znaniecki, Florian. Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism