Nowe paradygmaty w obszarze wsparcia rodziny w środowisku lokalnym w perspektywie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej

Jarosław Przeperski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2017.017

Abstrakt


W pieczy zastępczej w Polsce na koniec 2015 roku znajdowało się ponad 77 tysięcy dzieci. Dotychczasowy model pomocowy wydaje się mało efektywny i nie prowadzi do osiągnięcia głównego celu, jakim jest znaczące zmniejszenie liczby dzieci przebywających w opiece poza rodzinami biologicznymi. W prezentowanym artykule została podjęta refleksja nad przeformułowaniem paradygmatu wspierania oraz pomocy rodzinom, które są zagrożone lub pozbawione możliwości wychowywania własnych dzieci. Umieszczenie rodziny w centrum projektowania i realizacji działań pomocowych jest jednym z wyznaczników nowej perspektywy w pieczy zastępczej. W literaturze przedmiotu jest ona zdefiniowana jako paradygmat familiocentryczny. Analiza poszczególnych form pieczy zastępczej w świetle prezentowanej koncepcji pozwoliła na sformułowanie wniosków praktycznych i teoretycznych. Mogą one zarówno zostać zastosowane przy tworzeniu, optymalizacji lokalnych programów wspierania rodziny, jak i inspirować do stawiania nowych pytań badawczych w obszarze pedagogiki społecznej, pedagogiki rodziny czy pracy socjalnej.


Słowa kluczowe


rodzina; piecza zastępcza; familiocentryzm; system pomocy rodzinie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allen, Reva I., Petr, Christopher G. „Rethinking Family-Centered Practice”. American Journal of Orthopsychiatry 68 (1998): 4-15 . https://doi.org/10.1037/h0080265

Andrzejewski, Marek. „Ewolucja pieczy zastępczej przez pryzmat nowych regulacji prawnych”. Teologia i Moralność 11(2012): 105-125.

Babbie, Earl. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.Szwabowski, Oskar. „Paradygmat i pedagogika”, Hybris 25 (2014): 110-136.

Bronfenbrenner, Urie. The Ecology of Human Development. Experiments by nature and design, Cambridge: Harvard University Press, 1979.

Kantowicz, Ewa. Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005.

Kaczmarek, Mirosław. „Zmiana paradygmatu w opiece zastępczej. Uwagi do stanu reformy”. W: Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie, red. Mariola Racław-Markowska. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2005.

Kwieciński, Zbigniew. Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza, Poznań–Olsztyn: Edytor, 2000.

Lietz, Cyntia A., Hayes, Megan J., Cronin, Trawis W., Julien-Chinn Francies. „Supporting Family-Centered Practice Through Supervision: An Evaluation of Strengths-Based Supervision”, Families in Society 95 (2014): 227-235. https://doi.org/10.1606/1044-3894.2014.95.29

Przeperski, Jarosław. Konferencja grupy rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2015.

Stelmaszuk, Zofia W. Nowe spojrzenie na rodzinę, W: Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów, red. Zofia W. Stelmaszuk, 163-195. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism