Anna Szylar, Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku, Kraków 2012, ss. 488

Agnieszka Wałęga

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2013.006

Abstrakt


.

Słowa kluczowe


żeńskie zgromadzenia zakonne, edukacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Szylar Anna. Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakonnychw Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku. Kraków: Kraków: Oficyna Wydawniczo-Drukarska „Secesja”.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism