Idea globalnego obywatelstwa a problem nauczania historii – założenia a rzeczywistość

Daria Hejwosz-Gromkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2013.002

Abstrakt


Idea of global education and history education – the premises and the reality

 

Some academics claim that history education is a vital component in citizenship education, while the others say that its role is overestimated. In the postmodern perspective there is “the end of the past” which is, to some extend, a product of consumption society and globalization. Global education and global concerns are the part of school curricula nowadays. In this context the questions about the purposes of history education, citizenship and its relation to global education are posed: how to teach history in order to develop national identity and sensitivity towards global problems at the same time? Is it necessary to find a balance between national-state orientation and global orientation in teaching history? How to talk about history in multicultural societies, without marginalizing particular groups and without imperious imposition of the only version of “the Truth”? In order to answer to these question the reconstruction of the western debate has been made.


Słowa kluczowe


globalizacja, edukacja globalna, edukacja historyczna, obywatelstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banks James A. 2008. Diversity and citizenship education in global times. W Education for citizenship and democracy, 57-70. London: Sage.

Barton Keith C., Linda S. Levstik. 2008. History. W Education for citizenship and democracy, 355-366. London: Sage.

Bauman Zygmunt. 1999. Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bauman Zygmunt. 2001. Tożsamość – jak była, jest i po co? W Wokół problemów tożsamości, Warszawa: Wydawnictwo LTW.

Bauman Zygmunt. 2007. Tożsamość ze sklepu, tożsamość ze spiżarni. W Kultura popularna i (re) konstrukcje tożsamości.49-70. Poznań-Leszno:Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Lesznie.

Beck Ulrich. 2009. Ponowne odkrycie polityki: przyczynek do teorii modernizacji refleksywnej. W Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, 60. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.

Bracey Paul, Alison Gove-Humphries, Darius Jackson. 2011. Teaching diversity in the history classroom. W Debates in teaching history. Routledge.

Braciszewicz Jerzy. Historia w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wskazówki dla dyrektorów szkół. Ośrodek Rozwoju Edukacji, adres internetowy: www.ore.edu.pl

Budyta-Budzyńska Małgorzata. 2010. Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Callan E. 2008. Democratic patriotism and multicultural education. W Education, democracy, and the moral life, 62. Springer.

Carlsson-Paige Nancy, Linda Lantieri L. 2005. A changing vision of education. W Educating citizens for global awareness, 107-121. New York: Teachers College Press.

Castells Manuel. 2009. Siła tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gärdenfors Peter. 2007. Understanding cultural patterns. W Learning in the global era. International perspectives on globalization and education,67-84. , Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, Ross Institute.

Giddens Anthony. 2009. Życie w społeczeństwie posttradycyjnym. W Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, 129,135. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gounari Panayota. 2008. Unlearning the official history: agency and pedagogies of possibility. W Ideologies in education. Unmasking the trap of teaching neutrality, 97-116. New York: Peter Lang, New York.

Grossberg Lawrence. 2007. Tożsamość i studia kulturowe: tendencje rozwojowe i alternatywy. W Kultura popularna i (re) konstrukcje tożsamości, 13-48. Wyższa Szkoła Nauk Humnistycznych w Lesznie: Poznań-Leszno.

Heater Derek. 2004. A history of education for citizenship, London-New York: Routledge Falmer.

Jawłowska Aldona. 2001. Tożsamość na sprzedaż. W Wokół problemów tożsamości, 60. Warszawa: Wydawnictwo LTW.

Kymlicka Will. 2002. Contemporary political philosophy. An Introduction. Oxford University Press.

Lane J. E. 2006. Globalization and politics. Promises and dangers. Hampshire: Ashgate.

Landson-Billings Gloria. 2005. Differing concepts of citizenship: Schools and communities as sites of civic development, 69-80. Educating citizens for global awareness. New York: Teachers College Press.

Mansilla Veronica B., Howard Gardner. 2007. From teaching globalization to nurturing global consciousness. W Learning in the global era. International perspectives on globalization and education, 47-66. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, Ross Institute.

McIntosh Peggy. 2005. Gender perspective on education for global citizenship. W Educating citizens for global awareness. New York:Teachers College Press.

Melosik Zbyszko. 1998. Obywatelstwo, czas (historia) i przestrzeń (geografia). W Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne. Poznań-Toruń.

Melosik Zbyszko. 2007. Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków: Impuls.

Melosik Zbyszko. 1998. Wychowanie obywatelskie: nowoczesność, ponowoczesność. (Próba konfrontacji). W Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne, 35-46. Poznań-Toruń.

Merryfield Merry M., Duty Lisa. 2008. Globalization. W Education for citizenship and democracy, 80-92. London: SAGE.

Noddings N. 2005. Educating citizens for global awareness. Teachers College Press, New York 2005.

Noddings N. 2005. What have we learned. W Educating citizens for global awareness, 122-136. New York: Teachers College Press.

Nord Warren A. 2001. Disagreement, moral education, common ground W Making good citizens. Education and civil society, 142. New Haven & London: Yale University Press.

Nygren T. 2011. UNESCO and Council of Europe Guidelines, and History Education in Sweden, c. 1960-2002 , “Education Inquiry”, 40. Vol. 2. No. 1.

Osler Audrey. 2008. Human Rights Education: The Foundation of education for democratic citizenship in our global age, 455-467. W Education for citizenship and democracy. London: Sage.

Osler Audrey. 2009. Patriotism, multiculturalism and belonging: political discourse and the teaching of history. “Educational Review”, 97, Tom 61, nr 1.

Pike Graham. 2008. Global education. W Education for citizenship and democracy. 468-480. London: Sage.

Suarez-Orozco Marcelo M., Sattin Carolyn. 2007. Learning in the global era. W Learning in the global era. International perspectives on globalization and education, 1-46. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, Ross Institute.

Smart Barry. Postmodernizm . Poznań: Zysk – Ska.

Smith Anthony D. 2007. Nacjonalizm. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Smith Stacie N., Fairman David.2005. The integration of conflict resolution into the high school curriculum: the example of workable peace. W Educating citizens for global awareness, 42-45. New York: Teachers College Press.

Spring Joel. 2009. Globalization of education. An introduction. New York London:Routledge.

Süssmuth Rita. 2007. On the need for teaching intercultural skills W Learning in the global era. International perspectives on globalization and education, 197. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, Ross Institute.

Starkey Hugh. 2008. Antiracism. W Education for citizenship and democracy, 331-332. London: Sage.

Thornton Stephen J. 2005. Incorporating internationalism into social studies curriculum. W Educating citizens for global awareness. New York: Teachers College Press.

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/wielka-brytania-i-Irlandia/brytyjczycy-nie-znaja-historii,1,5189275,wiadomosc.html;

http://www.welt.de/regionales/duesseldorf/article108390398/Schueler-halten-Nazi-Deutschland-fuer-Demokratie.html

http://www.men.gov.pl

http://www.ceo.org.pl/pl/
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism