Children after traumatic experiences

Angelika Lenart

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/31577

Abstrakt


Children who have experienced traumatic events in their lives and grew up in an environment that neglected their needs and in which abuse occurred will feel the long-term and varied impact of these events on their lives. That is why, working with children who have experienced trauma is so important but also difficult. Caregivers and educators should first learn about their history and understand the impact of traumatic events they have experienced before focusing on their behaviour. They ought to build appropriate relationships that will allow to gain confidence and a sense of security. The article presents the phenomenon of trauma and its types, the impact of traumatic experiences on child development and the consequences that follow. It was shown what work with a child should look like after traumatic experiences.

Słowa kluczowe


trauma, trauma experience, PTSD, ASD, posttraumatic development, relationship disorders

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnikowska, U. „Z doświadczeniami „przetrwania”- w szkole. O adaptacji szkolnej socjującej dziecka”. In: „Dysocjacja – terra incognito? – od adaptacji do patologii. Zaburzenia dysocjacyjne u dzieci po traumach”, ed. L. Drozdowski, J. Helios, W. Jedlecka, G. Lewko, H. Dufner, U. Bartnikowska, Annals of Diagnostic Paediatric Pathology 3-4 (2013): 103-130.

Bryant, Richard A. Harvey, Allison G. Zespół ostrego stresu. Teoria, pomiar, terapia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.

Dudek, B. Zaburzenie po stresie traumatycznym, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.

Drozdowski, L. System opieki nad dzieckiem i rodziną, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, 2009.

Gruszczyński, W. Trauma a zespół stresu pourazowego. In: W przestrzeni stresu i lęku medyczne i społeczne aspekty traumy, ed. J. Jośko-Ochojska. 147-170. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny, 2016.

Gustak, M., M. Głuszek-Osuch. Czynniki warunkujące PTSD u dzieci i młodzieży, In: Konsekwencje psychiczne traumy – uwarunkowania i terapia, ed. J. Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek. 154-169. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009.

Heitzman, J. Zaburzenia potraumatyczne – możliwości psychoterapeutyczne, przegląd koncepcji. In: Konsekwencje psychiczne traumy – uwarunkowania i terapia, ed. J. Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek. 321-339. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009.

Jadczak-Szumiło, T., G. Wrona. Dziecko pod opieką grupy roboczej. Diagnoza i opracowanie planu pomocy. Poradnik Praktyczny, Kraków: Suprema Lex, 2018.

Kalsched, D., Wewnętrzny świat traumy. Achetypowe obrony jaźni. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2015.

Kulig, B., T. Saj, Szkoła wrażliwa na traumę. Warszawa: SOS Wioski Dziecięce, 2019.

Kwarta, P., J. Grzelińska, T. Pietras. „Potraumatyczny rozwój u dzieci i młodzieży - perspektywy badawcze”, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 3 (2012): 293–297.

Popiel, A., E. Pragłowska. Psychopatologia reakcji na traumatyczne wydarzenia In: Konsekwencje psychiczne traumy – uwarunkowania i terapia, ed. J. Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek, 38-45. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009.

Posttraumatic Stress Disorder in the DSM-5: Controversy, Change, and Conceptual Considerations. 2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5371751/

Skotnicka, B. „Prenatalne, perinatalne i postnatalne czynniki zagrożenia niepełnosprawnością intelektualną: profilaktyka i edukacja”, In: Problemy Edukacji, Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 1 (2014), 67-79.

Słaboń-Duda, A. „Wczesna relacja matka - dziecko i jej wpływ na dalszy rozwój emocjonalny dziecka”, Psychoterapia, 2(2011): 11-18.

Spear, L. The Behavioral Neuroscience of Adolescence, New York: W.W. Norton, 2010.

Sczepaniak, A. „Zaburzenia więzi jako efekt wczesnodziecięcego krzywdzenia dziecka”, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 3 (2016): 74-90.

Sztompka, P. Trauma wielkiej zmiany, Warszawa: ISP PAN, 2000.

Taylor, Ch. Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.

Włodarczyk, J., K. Makaruk, P. Michalski, M. Sajkowska, Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci 2018. https://diagnozakrzywdzenia.pl/raport.pdf
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism