http://www.home.umk.pl/~aunc_pedagogika/

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Po utworzeniu Wydziału Nauk Pedagogicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 2007 roku do ważnych zadań stojących przed nową jednostką zaliczono powołanie do życia czasopisma związanego z profilem Wydziału. Tym samym nawiązano do tradycji publikacji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika periodyku poświęconego popularyzacji tematyki pedagogicznej. Wówczas to została podjęta decyzja o wznowieniu wydawnictwa pt. "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika". Początki tego pisma sięgają roku 1971, wówczas ukazał się zeszyt 1 w ramach serii "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika".
Od roku 1973 do 2004 kolejne tomy wydawane były pod nazwą "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika". Kontynuując numerację tomów, chcemy zasygnalizować ewolucję pedagogiki toruńskiej w sensie instytucjonalnym. Wydane bowiem w roku 1971 "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika" zostały opublikowane z inicjatywy Katedry Pedagogiki. Oddawany zaś do rąk czytelników tom 24 "Act Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika" za rok 2008 jest projektem, któremu patronuje Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Łamy czasopisma przeznaczone są dla wszystkich przedstawicieli subdyscyplin pedagogicznych. Wśród autorów drukowanych tu tekstów powinni znaleźć się nie tylko doświadczeni specjaliści, ale także młodsi pracownicy nauki, których osiągnięcia badawcze zasługują na rozpowszechnienie. Pragniemy, aby nasze wydawnictwo spełniało nie tylko funkcję informacyjną, oceniająco-krytyczną, ale i anonsującą. Dlatego obok artykułów będziemy także publikować komunikaty, sprawozdania z badań i materiały. Ponadto planujemy informować o aktywności wydawniczej i wysiłkach organizacyjno-naukowych środowiska w zakresie nauk o wychowaniu, tak w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Prezentacji rozległej problematyki pedagogicznej oraz różnorodnym formom pisarskim mają służyć stałe działy czasopisma. A są to: Artykuły, Materiały - Komunikaty - Sprawozdania z badań, Recenzje i omówienia, a także Kronika naukowa. W wypełnianiu tych zadań Redakcja liczy na współpracę wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, życząc potencjalnym autorom inwencji twórczej.

 

Działy

OD REDAKCJI

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ARTYKUŁY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

MATERIAŁY - KOMUNIKATY - SPRAWOZDANIA Z BADAŃ

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

RECENZJE - OMÓWIENIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

KRONIKA NAUKOWA - JUBILACI

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

KRONIKA NAUKOWA - IN MEMORIAM

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

KRONIKA NAUKOWA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

NOTY O AUTORACH

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

MATERIAŁY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

MATERIAŁY – RAPORTY Z BADAŃ

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 • Każda praca jest następnie wysyłana do dwóch niezależnych recenzentów (spoza jednostki w której pracuje autor nadesłanego tekstu), po uprzednim usunięciu personaliów autora.
 • Autorzy nadesłanych tekstów i ich recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”). Jeżeli jednak nie jest możliwe zastosowanie tej zasady wówczas recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów tzn. bezpośrednich relacji osobistych takich jak pokrewieństwo, związki prawne, konflikt; relacji podległości zawodowej; bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 • Każda recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Autor tekstu w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia pracy otrzymuje konkretną decyzję odnośnie jej losów.
 • Ostateczną decyzję o kwalifikacji tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny czasopisma.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących, zamieszczając ją na stronie internetowej czasopisma.

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Rada Redakcyjna

 

Scientific Board

 

Krystyna Ablewicz (Jagiellonian University),

Augustyn Bańka (Adam Mickiewicz University),

Barbara Kromolicka (Univeristy of Szczecin),

Zbigniew Kwieciński (University of Lower Silesia),

Aleksander Nalaskowski (Nicolaus Copernicus  University),

Bronisław Siemieniecki (Nicolaus Copernicus  University),

Władysława Szulakiewicz (Nicolaus Copernicus  University),

Ewa Przybylska (Warsaw University of Life Science SGGW),

Agnieszka Wałęga (Nicolaus Copernicus  University),

Ekkehard Nuissl von Rein (Universität Duisburg-Essen),

Oskars Zids (Baltic International Academy Latvia),

Aiste Urboniene (Vilnius University, Lithuania),

Sabahudin Hadžialić (International University Travnik, Bosnia and Herzegovina, International Telematic University Uninettuno, Italy),

Vaiva Zuzeviciute (Lithuania Vytautas Magnus University, Honorary prof. at Pecs University, Hungary) 

 

Recenzenci

Recenzenci (2018 r.)

 • prof. dr hab. Maria Marta Urlińska, prof. UMK
 • Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Bagrowicz 
 • prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur
 • dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK
 • prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbracht
 • prof. dr hab. Ewa Przybylska
 • dr hab. Jarosław Horowski
 • dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec prof. UMK
 • dr hab. Helena Ostrowicka, prof. UKW
 • dr hab. prof. nadzw. Alina Wróbel
 • prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • prof. dr hab. Aleksandra Boroń
 • prof. dr hab. Tomasz Gmerek
 • prof. dr. Vaiva Zuzeviciute
 • prof. dr. Aiste Urboniene
 • prof. dr hab. Przemysław Grzybowski
 • prof. dr hab. Alicja Szerląg

 


Partnerzy platformy czasopism