Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 48, No 2 (2017) Przenoszenie ryzyka ekstremalnego między rynkami kontraktów futures na surowce rolne Abstrakt  PDF
Małgorzata Just
 
Vol 45, No 1 (2014) Determinanty swap spreadów w Polsce Abstrakt  PDF
Piotr Płuciennik
 
Vol 46, No 1 (2015) OCENA KONDYCJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO NA PODSTAWIE ANALIZY SWAP SPREADÓW Abstrakt  PDF
Piotr Płuciennik
 
Vol 46, No 1 (2015) RYZYKO I JEGO WPŁYW NA FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt  PDF
Piotr Łukasz Owsian
 
Vol 47, No 1 (2016) Ryzyko internacjonalizacji przedsiębiorstwa w warunkach turbulencji otoczenia Abstrakt  PDF
Ireneusz Drabik
 
Vol 47, No 2 (2016) Ryzyko polityczne inwestycji zagranicznych oraz możliwości jego ograniczania poprzez dwustronne umowy o ochronie i popieraniu inwestycji Abstrakt  PDF
Krzysztof Marcinek, Marcin Tomecki
 
Vol 41 (2010) Rynek produktów strukturyzowanych CDO w warunkach światowego kryzysu finansowego Abstrakt  PDF
Michał Buszko
 
Vol 41 (2010) Wykorzystanie dolnostronnych współczynników beta w analizie ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie w warunkach zmiennej koniunktury giełdowej Abstrakt  PDF
Anna Rutkowska-Ziarko
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism