Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 44, No 2 (2013) Motywy inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw Abstrakt  PDF
Oskar Kowalewski, Mariusz-Jan Radło
 
Vol 44, No 1 (2013) Formy internacjonalizacji non-equity a bezpośrednie inwestycje zagraniczne – implikacje dla polskiej gospodarki Abstrakt  PDF
Teresa Pakulska
 
Vol 44, No 1 (2013) Wielowymiarowa analiza porównawcza korupcji w Europie w latach 2001–2011 Abstrakt  PDF
Agata Więcek,, Katarzyna Mroczek, Piotr Trąpczyński
 
Vol 44, No 2 (2013) Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996–2010 Abstrakt  PDF
Bartłomiej Marona, Agnieszka Bieniek
 
Vol 44, No 1 (2013) Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce Abstrakt  PDF
Jerzy Różański
 
Vol 44, No 1 (2013) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na polskim rynku nieruchomości Abstrakt  PDF
Karolina Czechowska
 
Vol 44, No 2 (2013) BIZ w Polsce wobec wyzwań „nowej gospodarki” Abstrakt  PDF
Małgorzata Poniatowska-Jaksch
 
Vol 47, No 1 (2016) Kreowanie klimatu inwestycyjnego na rzecz przyciągania inwestorów zagranicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w wybranych województwach Polski Abstrakt  PDF
Małgorzata Jaworek, Magdalena Kuczmarska, Wiesława Lizińska
 
Vol 47, No 1 (2016) Wypłaty dywidend w spółkach z udziałem zagranicznych inwestorów bezpośrednich Abstrakt  PDF
Michał Kupc, Krzysztof Makowski
 
Vol 47, No 2 (2016) Podatkowe aspekty związane z przepływami bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali globalnej Abstrakt  PDF
Czesława Pilarska
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism