Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 38 (2008) Wykorzystanie narzędzi statystyki przestrzennej do identyfikacji kluczowych ośrodków rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego Abstrakt   PDF
Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak
 
Vol 48, No 1 (2017) Wykorzystanie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przez emitentów krajowych w latach 2008–2012 – analiza wystarczalności Abstrakt   PDF
Wojciech Michał Krawiec
 
Vol 41 (2010) Wymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowania Abstrakt   PDF
Witold Orzeszko
 
Vol 43, No 1 (2012) Wynagrodzenie gigantów polskiej gospodarki po akcesji do UE Abstrakt   PDF
Hanna Karaszewska
 
Vol 47, No 1 (2016) Wypłaty dywidend w spółkach z udziałem zagranicznych inwestorów bezpośrednich Abstrakt   PDF
Michał Kupc, Krzysztof Makowski
 
Vol 40 (2009) Własności prognostyczne modeli klasy RCA Abstrakt   PDF
Joanna Górka
 
Vol 43, No 2 (2012) Zależności przyczynowe w sensie Grangera pomiędzy kursem terminowym ropy naftowej a wartością dolara amerykańskiego Abstrakt   PDF
Blanka Łęt
 
Vol 38 (2008) Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dynamicznych zmian zachodzących na rynku pracy w Polsce Abstrakt   PDF
Jarosław Oczki
 
Vol 38 (2008) Zasadność podejścia MSR 14 do sprawozdawczości segmentów działalności - na przykładzie grupy kapitałowej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Abstrakt   PDF
Tomasz Zimnicki
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Zastosowanie dynamicznego modelu czynnikowego do modelowania i prognozowania PKB w Polsce Abstrakt   PDF
Jarosław Krajewski
 
Vol 45, No 1 (2014) Zastosowanie estymatorów jądrowych do szacowania efektywności aktywnych programów rynku pracy Abstrakt   PDF
Dominik Śliwicki
 
Vol 45, No 1 (2014) Zastosowanie podstawowej zasady finansów islamskich PLS celem ograniczenia zjawiska moralnego hazardu na rynku usług finansowych Abstrakt   PDF
Dariusz Piotrowski
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Zastosowanie zmodyfikowanej metody POT z modelami zmienności do oceny ryzyka inwenstycji na rynku kapitałowym Abstrakt   PDF
Marcin Fałdziński
 
Vol 44, No 2 (2013) Zmiany polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w latach 1992–2011 Abstrakt   PDF
Artur A. Trzebiński
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Znaczenie szacowania potencjalnego PKB w kontekście weryfikacji reguły Taylora Abstrakt   PDF
Anna Michałek
 
Vol 42 (2011) Źródła powstawania więzi personalnych w grupach kapitałowych jako ważnego elementu kapitału społecznego Abstrakt   PDF
Czesław Zając
 
Vol 42 (2011) Zróżnicowanie organów statutowych pod względem płci a wyniki finansowe polskich spółek publicznych Abstrakt   PDF
Leszek Bohdanowicz
 
Vol 38 (2008) Zygmunt Rewkowski – nieznany polski ekonomista i statystyk Abstrakt   PDF
Mirosław Bochenek
 
176 - 193 z 193 elementów << < 3 4 5 6 7 8 


Partnerzy platformy czasopism