Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 43, No 1 (2012) Transmisja kryzysu zaufania na polski rynek międzybankowy Abstrakt   PDF
Agata Kliber, Piotr Płuciennik
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Uogólniony rozkład trójkątny w analizie wyników badania foresight Abstrakt   PDF
Konstancja Poradowska, Mirosław Wójciak
 
Vol 47, No 2 (2016) Uwarunkowania źródeł finansowania inwestycji infrastruktural-nych w gminach województwa małopolskiego Abstrakt   PDF
Iwona Kik, Adam Nalepka
 
Vol 48, No 1 (2017) W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – przegląd koncepcji wdrażania zielonej gospodarki Abstrakt   PDF
Magdalena Pichlak
 
Vol 46, No 2 (2015) Wątpliwości i krytyczne postawy przedsiębiorstw TSL wobec stosowania zasad społecznej odpowiedzialności na podstawie wyników badań empirycznych Abstrakt   PDF
Izabela Dembińska
 
Vol 44, No 1 (2013) Wielowymiarowa analiza porównawcza korupcji w Europie w latach 2001–2011 Abstrakt   PDF
Agata Więcek,, Katarzyna Mroczek, Piotr Trąpczyński
 
Vol 45, No 2 (2014) Wpływ analizy fundamentalnej na skuteczność systemów wspomagających decyzje inwestycyjne Abstrakt   PDF
Przemysław Juszczuk
 
Vol 42 (2011) Wpływ czynników sektorowych na wyniki finansowe polskich spółek publicznych Abstrakt   PDF
Zbigniew Matyjas
 
Vol 45, No 1 (2014) Wpływ konkurencyjności na poziom wynagrodzeń w krajach Europy. Analiza z wykorzystaniem modelu trendu powierzchniowego Abstrakt   PDF
Edyta Łaszkiewicz
 
Vol 45, No 2 (2014) Wpływ metod imputacji danych na skuteczność klasyfikacyjną modelu logitowego zastosowanego do prognozowania upadłości przedsiębiorstw Abstrakt   PDF
Dorota Grochowina
 
Vol 40 (2009) Wpływ polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych na powstanie przyczyn światowego kryzysu gospodarczego z roku 2008 Abstrakt   PDF
Adam P. Balcerzak
 
Vol 44, No 1 (2013) Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce Abstrakt   PDF
Jerzy Różański
 
Vol 42 (2011) Współczesne perspektywy rozwoju zawodowego w naukach społecznych Abstrakt   PDF
Katarzyna Januszkiewicz
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Współczynnik informacji wzajemnej jako miara zależności nieliniowych w szeregach czasowych Abstrakt   PDF
Witold Orzeszko
 
Vol 42 (2011) Współpraca przedsiębiorstw jako współczesna forma zwiększania jego potencjału rozwoju Abstrakt   PDF
Andrzej Pomykalski
 
Vol 46, No 2 (2015) Wybór systemu usuwania i oczyszczania ścieków z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej Abstrakt   PDF
Zbigniew Mucha, Agnieszka Generowicz
 
Vol 43, No 2 (2012) Wybrane problemy adresowania aktywnych polityk rynku pracy w Polsce Abstrakt   PDF
Monika Maksim, Dominik Śliwicki
 
Vol 40 (2009) Wybrane reguły fi skalne w Szwajcarii i Republice Federalnej Niemiec – droga ku zrównoważonym finansom publicznym? Abstrakt   PDF
Michał Moszyński
 
Vol 44, No 1 (2013) Wybrane wskaźniki charakteryzujące działalność przedsiębiorstw krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce – analiza porównawcza Abstrakt   PDF
Magdalena Jasiniak
 
Vol 43, No 2 (2012) Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa Abstrakt   PDF
Sławomir Mentzen
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Wycena opcji na indeks WIG20 na podstawie modeli GARCH z przełączeniami reżimów Abstrakt   PDF
Marcin Bartkowiak
 
Vol 40 (2009) Wycena potęgowej asymetrycznej opcji kupna Abstrakt   PDF
Ewa Dziawgo
 
Vol 41 (2010) Wykorzystanie dolnostronnych współczynników beta w analizie ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie w warunkach zmiennej koniunktury giełdowej Abstrakt   PDF
Anna Rutkowska-Ziarko
 
Vol 42 (2011) Wykorzystanie modeli równań strukturalnych do opisu psychologicznych mechanizmów podejmowania decyzji na rynku kapitałowym Abstrakt   PDF
Magdalena Osińska, Michał Bernard Pietrzak, Mirosława Żurek
 
Vol 44, No 2 (2013) Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996–2010 Abstrakt   PDF
Bartłomiej Marona, Agnieszka Bieniek
 
151 - 175 z 193 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism