Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 41 (2010) Rynek produktów strukturyzowanych CDO w warunkach światowego kryzysu finansowego Abstrakt   PDF
Michał Buszko
 
Vol 45, No 2 (2014) Rynki predykcyjne jako przykład crowdsourcingu Abstrakt   PDF
Michał Grela
 
Vol 38 (2008) Rynkowe i instytucjonalne uwarunkowania cen paliw i ich wpływ na rozwój transportu drogowego w Polsce w latach 2004–2008 Abstrakt   PDF
Janusz Łacny, Magdalena Osińska
 
Vol 38 (2008) Rynkowe przeglądy płac w praktyce polskich przedsiębiorstw Abstrakt   PDF
Hanna Karaszewska
 
Vol 46, No 1 (2015) RYZYKO I JEGO WPŁYW NA FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt   PDF
Piotr Łukasz Owsian
 
Vol 47, No 1 (2016) Ryzyko internacjonalizacji przedsiębiorstwa w warunkach turbulencji otoczenia Abstrakt   PDF
Ireneusz Drabik
 
Vol 47, No 2 (2016) Ryzyko polityczne inwestycji zagranicznych oraz możliwości jego ograniczania poprzez dwustronne umowy o ochronie i popieraniu inwestycji Abstrakt   PDF
Krzysztof Marcinek, Marcin Tomecki
 
Vol 41 (2010) Skumulowany błąd prognoz jako metoda wyboru modelu Abstrakt   PDF
Mariola Piłatowska
 
Vol 40 (2009) Skuteczność windykacji wierzytelności a płynność finansowa małego przedsiębiorstwa Abstrakt   PDF
Jerzy Witold Wiśniewski
 
Vol 45, No 2 (2014) Skutki błędnej specyfikacji efektów przestrzennych w bayesowskim modelu autoregresji przestrzennej. Wyniki symulacji Monte Carlo Abstrakt   PDF
Edyta Łaszkiewicz
 
Vol 46, No 1 (2015) STAN I POTENCJAŁ ROZWOJU SIECI AKCEPTACJI KART PŁATNICZYCH W POLSCE Abstrakt   PDF
Michał Polasik
 
Vol 44, No 2 (2013) Stan obecny i perspektywy finansowania działalności sektora MSP w województwie kujawsko-pomorskim Abstrakt   PDF
Marlena Ciechan-Kujawa
 
Vol 44, No 2 (2013) Statystyczny obraz Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego na tle wybranych obszarów metropolitalnych w Polsce według typologii OECD Abstrakt   PDF
Wiesława Gierańczyk, Marta Kobyłecka, Agata Kordowska
 
Vol 38 (2008) Strategia long/short equity w działalności funduszy hedgingowych Abstrakt   PDF
Ewelina Sokołowska
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce. Uwagi o symetrii powrotu stóp do średniej Abstrakt   PDF
Paweł Miłobędzki
 
Vol 42 (2011) Struktury własnościowe spółek kapitałowych jako kluczowy element ich potencjału rozwojowego Abstrakt   PDF
Jan Jeżak
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Sylwetka naukowa Profesora Zygmunta Zielińskiego (1929–2009) Abstrakt   PDF
Mariola Piłatowska
 
Vol 40 (2009) Symulacyjne wyznaczenie optymalnej wielkości zaburzenia w analizie mnożnikowej Abstrakt   PDF
Tomasz Stryjewski, Marcin Błażejowski
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Synchronizacja cykli koniunkturalnych województw z cyklami ogólnokrajowymi Abstrakt   PDF
Milda Maria Burzała
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Szacowanie dysproporcji w aktywności patentowej państwo OECD z wykorzystaniem metod przestrzenno-czasowych Abstrakt   PDF
Marek Szajt
 
Vol 43, No 2 (2012) Szacowanie naturalnej stopy procentowej dla Polski Abstrakt   PDF
Anna Michałek
 
Vol 40 (2009) Telepraca – szanse i zagrożenia Abstrakt   PDF
Hanna Karaszewska
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Testowanie przyczynowości pomiędzy krótkoterminowymi stopami procentowymi w Polsce, USA i Strefie Euro Abstrakt   PDF
Ewa Czapla
 
Vol 40 (2009) Testowanie symetryczności rozkładu warunkowego Abstrakt   PDF
Tomasz Zdanowicz
 
Vol 46, No 1 (2015) THE REGIONAL DEVELOPMENT OF POLAND IN 2005–2013 – THE MAIN TENDENCIES Abstrakt   PDF
Izabella Kudrycka
 
126 - 150 z 193 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism