Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 46, No 2 (2015) Prewencyjna rola logistyki w katastrofie Abstrakt   PDF
Łukasz Marzantowicz
 
Vol 41 (2010) Problem identyfikacji struktury danych przestrzennych Abstrakt   PDF
Michał Bernard Pietrzak
 
Vol 48, No 2 (2017) Problematyka inwestowania ekologicznego na rynku finansowym w teorii ekonomii Abstrakt   PDF
Anna Laskowska
 
Vol 42 (2011) Procesy decyzyjne Markowa a ustalanie kursu w kantorze wymiany walut Abstrakt   PDF
Sławomir Mentzen
 
Vol 45, No 2 (2014) Procesy demograficzne w wybranych miastach Polski z liczbą ludności powyżej 100 tys. Abstrakt   PDF
Małgorzata Podogrodzka
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Prognozowanie inflacji w Polsce przy użyciu modelu Stocka i Watsona Abstrakt   PDF
Jacek Kwiatkowski
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Prognozowanie procesów finansowych za pomocą modeli dyfuzji Abstrakt   PDF
Piotr Płuciennik
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Prognozowanie w ramach bayesowskich modeli VEC Abstrakt   PDF
Justyna Wróblewska
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Prognozy kombinowane z wykorzystaniem wag Akaike’a Abstrakt   PDF
Mariola Piłatowska
 
Vol 41 (2010) Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym na tle przedsiębiorstw bez kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim Abstrakt   PDF
Iwona Sobczak
 
Vol 48, No 2 (2017) Przenoszenie ryzyka ekstremalnego między rynkami kontraktów futures na surowce rolne Abstrakt   PDF
Małgorzata Just
 
Vol 45, No 1 (2014) Przestrzenno-czasowe modelowanie poziomu życia mieszkańców miast Polski Abstrakt   PDF
Katarzyna Cheba
 
Vol 40 (2009) Przyczyny i formy działalności przedsiębiorstw sektora budowlanego na rynku międzynarodowym Abstrakt   PDF
Lech Nieżurawski
 
Vol 40 (2009) Przyczyny rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej w nowych teoriach handlu międzynarodowego Abstrakt   PDF
Justyna Łapińska
 
Vol 38 (2008) Przyszłość zasobów pracy w województwie kujawsko-pomorskim Abstrakt   PDF
Edward Dolny
 
Vol 42 (2011) Reforma finansów publicznych – uwarunkowania i rozwiązania Abstrakt   PDF
Dariusz Piotrowski
 
Vol 40 (2009) Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych – szanse i zagrożenia Abstrakt   PDF
Marek Zarębski
 
Vol 41 (2010) Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w rozwoju zasobów ludzkich Abstrakt   PDF
Marek Zarębski
 
Vol 48, No 2 (2017) Rola kobiet we władzach gmin wiejskich Abstrakt   PDF
Alina Daniłowska
 
Vol 46, No 2 (2015) Rola logistyki w racjonalizacji kosztów funkcjonowania szpitala Abstrakt   PDF
Greta Kanownik
 
Vol 44, No 1 (2013) Rola przestrzeni w badaniach ekonomicznych Abstrakt   PDF
Karolina Lewandowska-Gwarda
 
Vol 44, No 1 (2013) Rola sieci transportowej w rozwoju polskich regionów: zastosowanie modelu potencjału ekonomicznego Abstrakt   PDF
Andrzej Cieślik, Bartłomiej Rokicki
 
Vol 38 (2008) Rola technologii teleinformatycznych w podnoszeniu mikro oraz markoekonomicznej efektywności gospodarki Abstrakt   PDF
Adam Balcerzak
 
Vol 43, No 1 (2012) Rozmiary i efekty działalności przedsiębiorstw w Polsce w okresie światowego kryzysu ekonomicznego – pierwsze przybliżenie Abstrakt   PDF
Maria Kola-Bezka
 
Vol 43, No 2 (2012) Rozważania historyczno-semantyczne na temat kryzysów ekonomicznych Abstrakt   PDF
Mirosław Bochenek
 
101 - 125 z 193 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism