Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Modelowanie kursów walutowych dla krajów skandynawskich i Europy Środkowo-Wschodniej Abstrakt   PDF
Dorota Górecka, Dominik Śliwicki
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Modelowanie liczby transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki i kart płatniczych na rynku polskim Abstrakt   PDF
Piotr Fiszeder, Michał Polasik
 
Vol 44, No 2 (2013) Motywy inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw Abstrakt   PDF
Oskar Kowalewski, Mariusz-Jan Radło
 
Vol 46, No 2 (2015) Możliwość integracji celów społecznych i gospodarczych logistyki na przykładzie logistyki w szpitalach Abstrakt   PDF
Anna Gawrońska-Błaszczyk
 
Vol 41 (2010) Możliwości wykorzystania odnawialnych zasobów energetycznych w Polsce Abstrakt   PDF
Kinga Chalecka
 
Vol 46, No 1 (2015) OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE WRAZ Z ANALIZĄ CZYNNIKÓW JĄ DETERMINUJĄCYCH Abstrakt   PDF
Łukasz Brzezicki, Joanna Wolszczak-Derlacz
 
Vol 46, No 1 (2015) OCENA KONDYCJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO NA PODSTAWIE ANALIZY SWAP SPREADÓW Abstrakt   PDF
Piotr Płuciennik
 
Vol 45, No 2 (2014) Ocena wpływu rozmiaru sektora finansów publicznych na efektywność wydatkowania publicznego Abstrakt   PDF
Tomasz Skica
 
Vol 41 (2010) Oczekiwana ilość informacji o zmianie struktur jako miara niepodobieństwa struktur Abstrakt   PDF
Ewa Wędrowska
 
Vol 40 (2009) Odkrycia wielokrotne w ekonomii Abstrakt   PDF
Mirosław Bochenek
 
Vol 46, No 2 (2015) Optymalne rozwiązania rekultywacji terenów na wybranych przykładach Abstrakt   PDF
Kajetan d’Obyrn, Weronika Wójcik
 
Vol 40 (2009) Osobowościowe uwarunkowania aktywności zawodowej osób starszych Abstrakt   PDF
Hanna Dolna, Edward Dolny
 
Vol 43, No 1 (2012) Początki kapitalizmu w Anglii według Leona Winiarskiego Abstrakt   PDF
Mirosław Bochenek
 
Vol 47, No 2 (2016) Podatkowe aspekty związane z przepływami bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali globalnej Abstrakt   PDF
Czesława Pilarska
 
Vol 42 (2011) Polityka innowacyjna w Polsce Abstrakt   PDF
Natalia Irena Gust-Bardon
 
Vol 41 (2010) Pomiar kierunku i siły marketingowej postawy pracownika – kompromis pomiędzy teorią a praktyką marketingową Abstrakt   PDF
Iwona Escher
 
Vol 40 (2009) Porównanie ankietowych szeregów oczekiwań z uwzględnieniem braków odpowiedzi i różnych systemów wag Abstrakt   PDF
Emilia Tomczyk, Barbara Kowalczyk
 
Vol 44, No 1 (2013) Postrzeganie pomocy publicznej w SSE jako instrumentu pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Abstrakt   PDF
Jarosław Michał Nazarczuk, Roman Kisiel
 
Vol 40 (2009) Potencjał ekonomiczny jako miara społeczno-ekonomicznego rozwoju regionu na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Abstrakt   PDF
Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak
 
Vol 42 (2011) Potencjał wzrostu organizacji - uwarunkowania finansowe Abstrakt   PDF
Przemysław Pomykalski
 
Vol 38 (2008) Pożądane wzorce ładu instytucjonalnego w gospodarce w świetle standardów międzynarodowej instytucjonalnej konkurencyjności i koncepcji uniwersalizmu Abstrakt   PDF
Jerzy Boehlke
 
Vol 38 (2008) Poziom, intensywność i źródła innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie sektora MSP województwa warmińsko-mazurskiego) Abstrakt   PDF
Wojciech Popławski, Piotr Szamrowski
 
Vol 48, No 2 (2017) Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa – ujęcie teoretyczne Abstrakt   PDF
Magdalena Hryniewicka
 
Vol 42 (2011) Praca jako zasób - pojęcie pracy i jej znaczenie w naukach ekonomicznych Abstrakt   PDF
Agnieszka Jagoda, Mikołaj Klimczak
 
Vol 48, No 1 (2017) Prawne determinanty samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego Abstrakt   PDF
Agata Hiacynta Tarnacka
 
76 - 100 z 193 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism