Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 47, No 1 (2016) Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw regionu łódzkiego Abstrakt   PDF
Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Dorota Starzyńska
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Jądrowe estymatory wariancji warunkowej Abstrakt   PDF
Dominik Śliwicki
 
Vol 43, No 2 (2012) Jądrowy test liniowości Abstrakt   PDF
Dominik Śliwicki
 
Vol 43, No 1 (2012) Jan Paweł II wobec kluczowych kwestii pracy Abstrakt   PDF
Mirosław Bochenek
 
Vol 44, No 2 (2013) John M. Keynes i jego program antykryzysowy Abstrakt   PDF
Izabela Bludnik
 
Vol 38 (2008) Kierunki działalności małych i średnich przedsiębiorstw Abstrakt   PDF
Marek Zarębski
 
Vol 43, No 2 (2012) Koncepcje ładu stanowionego Waltera Euckena i ładu spontanicznego Friedricha Augusta von Hayeka – próba analizy porównawczej Abstrakt   PDF
Michał Moszyński
 
Vol 38 (2008) Konkurencyjność czeskiego gospodarki w świetle rankingów międzynarodowych Abstrakt   PDF
Justyna Łapińska
 
Vol 42 (2011) Konstruowanie planów zajęć dydaktycznych jako wielokryterialny problem optymalizacyjny - kilka refleksji Abstrakt   PDF
Michał Moszyński
 
Vol 38 (2008) Konwergencja gospodarcza w wybranych krajach OECD w świetle testów kointegracji nieliniowej Abstrakt   PDF
Joanna Bruzda
 
Vol 42 (2011) Konwergencja wydatków na opiekę zdrowotną w wybranych krajach w latach 1990-2008 Abstrakt   PDF
Agnieszka Strzelecka
 
Vol 43, No 1 (2012) Koszty długu publicznego i bankructwa państwa Abstrakt   PDF
Sławomir Mentzen
 
Vol 47, No 1 (2016) Kreowanie klimatu inwestycyjnego na rzecz przyciągania inwestorów zagranicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w wybranych województwach Polski Abstrakt   PDF
Małgorzata Jaworek, Magdalena Kuczmarska, Wiesława Lizińska
 
Vol 38 (2008) Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych a model nadzoru nad rynkiem finansowym Abstrakt   PDF
Michał Moszyński, Anna Stocka
 
Vol 42 (2011) Kultura organizacyjna przedsiębiorstw ekonomii komunii jako determinanta jej wymiaru społecznego Abstrakt   PDF
Stanisław Grochmal
 
Vol 47, No 2 (2016) Liberalizm klasyczny – geneza i założenia Abstrakt   PDF
Renata Pęciak
 
Vol 40 (2009) Logistyka jako praktyczne urzeczywistnienie prakseologicznych zasad dobrej roboty Abstrakt   PDF
Mirosław Chaberek, Grażyna Karwacka
 
Vol 40 (2009) Managed futures jako inwestycja alternatywna Abstrakt   PDF
Ewelina Sokołowska
 
Vol 40 (2009) Marketingowa postawa pracownika – istota, główne wymiary i ich mierzalne wyróżniki Abstrakt   PDF
Iwona Escher
 
Vol 43, No 1 (2012) Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podstawowe ogniwo łańcucha logistycznego polskiej gospodarki rynkowej Abstrakt   PDF
Marek Zarębski
 
Vol 44, No 1 (2013) Metropolia bydgosko-toruńska jako obszar wzrostu budownictwa mieszkaniowego w województwie kujawsko-pomorskim w świetle danych GUS w latach 1996–2011 Abstrakt   PDF
Paweł Brodowski, Roman Rudnicki
 
Vol 44, No 2 (2013) Metropolizacja i kształcenie wyższe jako czynniki zróżnicowania dobrostanu społeczności lokalnych: wstępna dekompozycja nierówności Abstrakt   PDF
Włodzimierz Okrasa, Grzegorz Gudaszewski
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Miary asocjacji w analizie koszykowej - przykład empiryczny Abstrakt   PDF
Michał Kukliński, Małgorzata Śniegocka-Łusiewicz
 
Vol 41 (2010) Miejsce i rola rozwoju zasobów ludzkich w strategicznym zarządzaniu zasobami pracy Abstrakt   PDF
Hanna Karaszewska
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Modelowanie dynamicznych procesów przestrzennych Abstrakt   PDF
Elżbieta Szulc
 
51 - 75 z 193 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism