Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 41 (2010) Detekcja równowagi zmowy w branży z wykorzystaniem analizy falkowej – model teoretyczny Abstrakt   PDF
Sylwester Bejger
 
Vol 41 (2010) Detekcja równowagi zmowy w branży z wykorzystaniem analizy falkowej – weryfikacja empiryczna Abstrakt   PDF
Sylwester Bejger, Joanna Bruzda
 
Vol 45, No 1 (2014) Determinanty swap spreadów w Polsce Abstrakt   PDF
Piotr Płuciennik
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Determinanty TFP według działów przemysłu w Polsce. Dynamiczna analiza panelowa Abstrakt   PDF
Barbara Dańska-Borsiak
 
Vol 44, No 1 (2013) Dostępność żłobków, szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w aglomeracji poznańskiej na tle przemian demograficznych Abstrakt   PDF
Marzena Walaszek
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Dydaktyczny aspekt interpretacji wyników wskaźnikowej analizy działalności jednostek gospodarczych Abstrakt   PDF
Stanisława Bartosiewicz
 
Vol 45, No 2 (2014) Dynamika przepływów inwestycji pomiędzy giełdami Abstrakt   PDF
Eliza Buszkowska
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Dynamika wielowymiarowych szeregów czasowych notowań spółek amerykańskiego rynku motoryzacyjnego w warunkach kryzysu Abstrakt   PDF
Blanka Minc
 
Vol 42 (2011) Ekonometryczna identyfikacja struktur procesów przestrzennych wobec problemu agregacji danych Abstrakt   PDF
Elżbieta Szulc
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Ekonometryczne narzędzia detekcji równowagi zmowy w branży Abstrakt   PDF
Sylwester Bejger
 
Vol 38 (2008) Ekonomiczne konsekwencje intensyfikacji powiązań sieciowych w gospodarce globalnej Abstrakt   PDF
Adam Balcerzak
 
Vol 44, No 2 (2013) Europejskie modele zarządzania obszarami metropolitalnymi a propozycje rozwiązań ustrojowych w Polsce Abstrakt   PDF
Łukasz Mikuła
 
Vol 38 (2008) Fiskalne obciążenia zatrudnienia w małym przedsiębiorstwie an tle wydajności pracy Abstrakt   PDF
Ewelina Sokołowska, Jerzy Witold Wiśniewski
 
Vol 44, No 1 (2013) Formy internacjonalizacji non-equity a bezpośrednie inwestycje zagraniczne – implikacje dla polskiej gospodarki Abstrakt   PDF
Teresa Pakulska
 
Vol 40 (2009) Funkcje logistyki w procesie obsługi klienta Abstrakt   PDF
Joanna Petrykowska
 
Vol 44, No 2 (2013) Funkcje metropolitalne Białegostoku i ich rozwój w świetle Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Abstrakt   PDF
Dariusz Piotrowski, Joanna Gawędzka-Olszewska
 
Vol 45, No 2 (2014) Globalizacja a wzrost i rozwój gospodarczy Abstrakt   PDF
Agata Więcek-Starczyńska
 
Vol 40 (2009) Gotowość przedsiębiorstwa do podejmowania przeciwdziałań strategicznych w obliczu sytuacji kryzysowej Abstrakt   PDF
Krzysztof Andruszkiewicz
 
Vol 45, No 1 (2014) Indeks hedoniczny malarstwa polskiego dla najbardziej popularnych autorów na rynku aukcyjnym w latach 2007–2010 Abstrakt   PDF
Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska
 
Vol 43, No 1 (2012) Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku: analiza wybranych zagadnień Abstrakt   PDF
Natalia Irena Gust-Bardon
 
Vol 46, No 2 (2015) Innowacyjna metoda zagospodarowania odpadów organicznych na przykładzie wybranej gminy wiejskiej Abstrakt   PDF
Weronika Wójcik, Agnieszka Generowicz
 
Vol 48, No 2 (2017) Innowacyjność jako determinanta współczesnego rozwoju regionu Abstrakt   PDF
Dorota Sobol
 
Vol 48, No 2 (2017) Innowacyjność województw Polski po przystąpieniu do UE na tle regionów europejskich Abstrakt   PDF
Łukasz Markowski
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Integracja giełd europejskich i optymalne horyzonty inwestycyjne w świetle analizy falkowej Abstrakt   PDF
Joanna Bruzda
 
Vol 46, No 1 (2015) INVESTIGATION OF THE NATURE OF STRATEGIC INTERACTIONS IN THE POLISH WHOLESALE FUEL MARKET: STATISTICAL ANALYSIS OF A MARKET STRUCTURE AND A PRICE MECHANISM Abstrakt   PDF
Sylwester Bejger
 
26 - 50 z 193 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism