Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 47, No 1 (2016) Agent Escrow jako podmiot na rynku nieruchomości mieszkaniowych w USA Abstrakt   PDF
Stanisław Belniak
 
Vol 42 (2011) Aktywne programy rynku pracy w Polsce w latach 2005-2009 Abstrakt   PDF
Edward Dolny
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Analiza porównawcza rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 i 2007 z wykorzystaniem narzędzi statystyki przestrzennej Abstrakt   PDF
Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak
 
Vol 46, No 1 (2015) ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH INDEKSÓW GIEŁDOWYCH RYNKÓW DOJRZAŁYCH I WSCHODZĄCYCH Z WYKORZYSTANIEM WYKŁADNIKA HURSTA Abstrakt   PDF
Agnieszka Kapecka
 
Vol 46, No 2 (2015) Analiza preferencji pacjentów dotyczących e-usług w ochronie zdrowia Abstrakt   PDF
Paweł Korneta, Magda Chmiel
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz Abstrakt   PDF
Magdalena Osińska
 
Vol 45, No 2 (2014) Analiza stanu zaspokojenia niektórych potrzeb społecznych w zależności od źródła utrzymania gospodarstwa domowego Abstrakt   PDF
Anna Krzysztoń
 
Vol 44, No 2 (2013) Analiza statystyczna funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich Polski Wschodniej Abstrakt   PDF
Dariusz Perło, Dorota Perło
 
Vol 38 (2008) Analiza struktury ekonomicznych procesów przestrzennych na przykładzie PKB w wybranych krajach europejskich Abstrakt   PDF
Elżbieta Szulc
 
Vol 46, No 2 (2015) Analiza wykorzystywania systemów informatycznych przez polskie szpitale Abstrakt   PDF
Krzysztof Bartczak, Agnieszka Barańska
 
Vol 43, No 2 (2012) Analiza zachowania przedsiębiorstwa wobec ryzyka rynkowego Abstrakt   PDF
Tomasz Stryjewski
 
Vol 47, No 2 (2016) Atrakcyjność inwestycyjna specjalnych stref ekonomicznych w Polsce Abstrakt   PDF
Dorota Sobol
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Automatyczna procedura budowy specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu Gretl Abstrakt   PDF
Marcin Błażejowski, Paweł Kufel, Tadeusz Kufel
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH Abstrakt   PDF
Tomasz Chruściński
 
Vol 43, No 2 (2012) Badanie zróżnicowania przestrzennego trudności finansowych w zaspokajaniu potrzeb społecznych związanych z kulturą w Polsce Abstrakt   PDF
Anna Krzysztoń
 
Vol 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV Abstrakt   PDF
Anna Pajor
 
Vol 44, No 1 (2013) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na polskim rynku nieruchomości Abstrakt   PDF
Karolina Czechowska
 
Vol 44, No 2 (2013) BIZ w Polsce wobec wyzwań „nowej gospodarki” Abstrakt   PDF
Małgorzata Poniatowska-Jaksch
 
Vol 44, No 2 (2013) Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (Metropolitalny) w świetle wybranych wskaźników Abstrakt   PDF
Daniela Szymańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Jadwiga Biegańska
 
Vol 45, No 2 (2014) Centra finansowe offshore a problem nieuczciwej konkurencji podatkowej Abstrakt   PDF
Anna Piotrowska
 
Vol 46, No 2 (2015) CSR jako narzędzie komunikacji marketingowej firm sektora TSL Abstrakt   PDF
Mariusz Woźniakowski
 
Vol 48, No 1 (2017) Czynniki determinujące poziom aktywności gospodarczej na przykładzie gmin o najwyższym poziomie przedsiębiorczości Abstrakt   PDF
Ruslan Harasym, Tomasz Skica
 
Vol 45, No 2 (2014) Deklarowane umiejętności zawodowe Polaków – analiza na podstawie danych sondażowych o charakterze niemetrycznym Abstrakt   PDF
Alicja Grześkowiak
 
Vol 45, No 1 (2014) Delimitacja Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego na tle ujęć historycznych Abstrakt   PDF
Dariusz Sokołowski, Renata Jaroszewska-Brudnicka, Wieńczysław Gierańczyk, Monika Radwańska, Barbara Szyda
 
Vol 44, No 1 (2013) Delimitacja Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Od pomysłu do planu Abstrakt   PDF
Adam Derc, Jowita Maćkowiak
 
1 - 25 z 193 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism