Autor - szczegóły

Pakulska, Teresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

  • Vol 44, No 1 (2013) - Artykuły
    Formy internacjonalizacji non-equity a bezpośrednie inwestycje zagraniczne – implikacje dla polskiej gospodarki
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism