Autor - szczegóły

Harasym, Ruslan, Wyższa Szkola Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Katedra Ekonomii., Polska

  • Vol 48, No 1 (2017) - Artykuły
    Czynniki determinujące poziom aktywności gospodarczej na przykładzie gmin o najwyższym poziomie przedsiębiorczości
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism