Autor - szczegóły

Wójciak, Mirosław, Akademia Ekonomiczna w Katowicach Katedra Ekonometrii, PolskaPartnerzy platformy czasopism