Autor - szczegóły

Moszyński, Michał, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Ekonomii, Polska

  • Vol 40 (2009) - Artykuły
    Wybrane reguły fi skalne w Szwajcarii i Republice Federalnej Niemiec – droga ku zrównoważonym finansom publicznym?
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism