Autor - szczegóły

Wolszczak-Derlacz, Joanna, Politechnika Gdańska

  • Vol 46, No 1 (2015) - Artykuły
    OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE WRAZ Z ANALIZĄ CZYNNIKÓW JĄ DETERMINUJĄCYCH
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism