Autor - szczegóły

Piotrowski, Dariusz, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Polska

  • Vol 44, No 2 (2013) - Artykuły
    Funkcje metropolitalne Białegostoku i ich rozwój w świetle Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism