Autor - szczegóły

Rutkowska-Ziarko, Anna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Metod Ilościowych, Polska

  • Vol 41 (2010) - Artykuły
    Wykorzystanie dolnostronnych współczynników beta w analizie ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie w warunkach zmiennej koniunktury giełdowej
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism