Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podstawowe ogniwo łańcucha logistycznego polskiej gospodarki rynkowej

Marek Zarębski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2012.003

Abstrakt


W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej udział sektora MŚP w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych przekracza z reguły 99%. Przedsiębiorstwa te zatrudniają 60–80% ogólnej liczby pracujących w gospodarce, a ich udział w tworzeniu dochodu narodowego wynosi od 60 do 90%. W latach 1996–2007 małe i średnie przedsiębiorstwa zwiększyły poziom i zakres wykonywanych usług. Zmniejszył się udział przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych. W największym stopniu zmiany te dotyczą firm najmniejszych. Sytuacja sektora małych i średnich firm zróżnicowana jest nie tylko pod względem sektora własnościowego i rodzaju prowadzonej działalności. Znaczne różnice występują także w układzie regionalnym. Charakteryzują się wysoką dynamiką wzrostu. MŚP odgrywają coraz większą rolę w gospodarce narodowej, stając się istotnym źródłem wzrostu gospodarczego i ograniczenia bezrobocia.

Słowa kluczowe


małe i średnie przedsiębiorstwa; rozwój

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kaźmierski J. ( 2004), Zarządzanie logistyczne w rozwoju regionu i miasta, [w:] D. Stawasz (red), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria i praktyka, UŁ, Łódź 2004.

Kaźmierski J ( 2009), Logistyka a rozwój regionu, UŁ, Łódź.

Skowronek-Mielczarek A. ( 2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, CH BECK, Warszawa.

Wisłocka E. ( 2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, [w:] J. Adamczyk, P. Bartkowiak (red), Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, WNT, Warszawa.

Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz.U. 1988, nr 41, poz. 324.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. o spółkach z udziałem zagranicznym, Dz.U. 1986, nr 17, poz. 88)

Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r., Dz.U 1990, nr 51, poz. 298.

Zarębski M. ( 2008), Kierunki działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXVIII, Z.388, Toruń.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism