Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw regionu łódzkiego

Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Dorota Starzyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2016.003

Abstrakt


Celem artykułu jest analiza i ocena aktywności w obszarze inwestycji rzeczowych niefinansowych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie regionu łódzkiego na tle innych województw kraju w latach 2009–2014. Przeprowadzając analizę aktywności inwestycyjnej badanych przedsiębiorstw posłużono się wybranymi wskaźnikami ekonomicznymi: m.in. wskaźnikiem intensywności inwestowania. W artykule wykorzystano publikowane dane GUS charakteryzujące działalność inwestycyjną niefinansowych  przedsiębiorstw działających na terenie poszczególnych województw Polski w latach 2009–2014.

Słowa kluczowe


inwestycje rzeczowe; aktywność inwestycyjna; wskaźnik intensywności inwestowania; województwo łódzkie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Karaszewski W. (red.). (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujaw-sko-pomorskim, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń

Różański J.(red.). (2006), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Difin, Warszawa.

Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przy-kładów i przypadków, PWN, Warszawa.

Jaworek M., Kuzel M. (2013), Aktywność inwestycyjna największych przedsiębiorstw w Pol-sce, „Studia ekonomiczne”, 155, 314–322.

Kasprzak-Czelej A. (2013), Determinanty inwestycji przedsiębiorstw, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, „Oeconomia”, 47(2), Lublin.

Towarnicka H. (2004), Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UE we Wro-cławiu, Wrocław.

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku. GUS. Warszawa 2015.

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku. GUS. Warszawa 2014.

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku. GUS. Warszawa 2013.

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku. GUS. Warszawa 2011.

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku. GUS. Warszawa 2010.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism