ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH INDEKSÓW GIEŁDOWYCH RYNKÓW DOJRZAŁYCH I WSCHODZĄCYCH Z WYKORZYSTANIEM WYKŁADNIKA HURSTA

Agnieszka Kapecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.004

Abstrakt


Artykuł zawiera wyniki badań dotyczących analizy porównawczej występowania długookresowej zależności logarytmicznych stóp zwrotu indeksów giełdowych z podziałem na rynki dojrzałe i wschodzące. Głównym celem badań była fraktalna analiza wybranych indeksów giełdowych, gdzie szczególny nacisk położono na znalezienie zależności poziomu szacowanego wykładnika Hursta od typu i charakteru rynku oraz czynników gospodarczych. W tym celu wykorzystano metodę analizy przeskalowanego zakresu.

Słowa kluczowe


wykładnik Hursta; analiza przeskalowanego zakresu; analiza R/S; rynki dojrzałe; rynki wschodzące

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anis A. A., Lloyd E. H. (1976), The expected value of the adjusted rescaled Hurst range of inde-pendent normal summands, “Biometrika”, 63, 111-116.

De Grauwe P., Grimaldi M. (2004), Bubbles and crashes in a behavioural finance model, “CESifo Working Paper Series”, 1194.

Einstein A. (1908), Elementare theorie der Brownschen bewegung, “Zeitschrift für Elektrochemie und angewandte physikalische Chemie 14”, 50, 496-502.

Feder J. (1988), Fractals, Plenum Press, New York.

Hurst H. E. (1951), Long term storage capacity of reservoirs, “Transactions of the American Soci-ety of Civil Engineers”, 116, 770-799.

Jajuga K., Papla D. (1997), Teoria chaosu w analizie finansowych szeregów czasowych - aspekty teoretyczne i badania empiryczne, konferencja naukowa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, http://www.dem.umk.pl/DME/1997.htm (12.11.2009).

Łon E. (2011), Polityka pieniężna FED a sytuacja na wschodzących i dojrzałych rynkach akcji, „Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, 118, 82-97.

Mandelbrot B. (1972), Statistical methodology for nonperiodic cycles from covariance to R/S analysis, „Annals of Economic and Social Measurement”, 1, 259–290.

Mandelbrot B. B., Hudson L. (2004), The misbehaviour of markets: a fractal view of risk, ruin and reward, Profile Books, London.

Mandelbrot B., Wallis J. R. (1969), Robustness of the rescaled range R/S in the measurement of noncyclic long-run statistical dependence, „Water Resources Research”, 5, 967–988.

Mastalerz-Kodzis A. (2003), Modelowanie procesów na rynku kapitałowym za pomocą multifraktali, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Pasztyła A. (2003), Badanie dochodu i ryzyka inwestycji za pomocą analizy rozkładów, Kraków, http://www.statsoft.pl/czytelnia/finanse/pdf/pasztyla.pdf] (22.12.2010).

Peters E. E. (1994), Fraktal market analysis: applying chaos theory to investment and economics, Wiley, New York.

Peters E. E. (1992), R/S analysis using logarithmic returns, „Financial Analyst Journal”, 48, 32–37.

Peters E. E. (1997), Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-PRESS, Warszawa.

Peitgen H. -O., Jürgens H., Saupe D. (2002), Granice chaosu: fraktale 2, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Sánchez Granero M. A., Trinidad Segovia J. E., García Pérez J (2008), Some comments on Hurst exponent and the long memory processes on capital markets, „Physica A: Statistical Me-chanics and its Applications”, 387, 5543-5551.

Stawicki J., Janiak E. A., Müller-Frączek I. (1997), Różnicowanie fraktalne szeregów czasowych – wykładnik Hursta i wymiar fraktalny, konferencja naukowa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, http://www.dem.umk.pl/DME/1997.htm (12.11.2009).

Weron A., Weron R. (1998), Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism