OCENA KONDYCJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO NA PODSTAWIE ANALIZY SWAP SPREADÓW

Piotr Płuciennik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.001

Abstrakt


Spread pomiędzy stopą procentową LIBOR oraz stałą stopą kontraktu OIS o tym samym czasie zapadalności jest miernikiem kondycji sektora bankowego. W cyklicznych raportach NBP o stabilności systemu finansowego w analogiczny sposób wykorzystuje się spread pomiędzy stopą WIBOR 3M oraz kontraktem OIS. Z uwagi na strukturę niezabezpieczonych depozytów na polskim rynku międzybankowym, w których blisko 90% stanowią depozyty jednodniowe a depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż miesiąc nie występują na nim w ogóle, nie ma możliwości oceny, na ile stopa WIBOR odzwierciedla koszt pieniądza na rynku międzybankowym. Z tego powodu wykorzystamy alternatywną miarę kondycji sektora bankowego – swap spread. Parametryczne modele z przełączaniem typu Markowa umożliwiły nam dokonanie identyfikacji reżimów, z których jeden będziemy utożsamiać z dobrą kondycją sektora bankowego a drugi z kondycją osłabioną z racji kryzysu hipotecznego w Stanach Zjednoczonych oraz kryzysu zadłużeniowego w państwach Europy Południowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie zidentyfikować momenty, w których skutki kryzysu stały się odczuwalne w polskim sektorze bankowym. Modele z przełączaniem typu Markowa pozwolą nam także na dokładny opis zmienności warunkowej swap spreadu, którą możemy interpretować jako miarę niepewności co do przyszłego ukształtowania się sytuacji w sektorze bankowym w Polsce.

Słowa kluczowe


swap spready; premia za płynność; ryzyko kredytowe; krzywa dochodowości; modele z przełączaniem typu Markowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Choudhry M. (2006), The determinants of the swap spread, The yield curve.

Doman, M., Doman, R., (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka, Wolters Kluwer Polska.

Duffie D., Singleton K. J. (1997), An econometric model of the term structure of interest rate swap yields, „Journal of Finance”, 52, 1287–1321.

Huang Y., College M., Chen C. R. (2008), Determinants of Japanese Yen Interest Rate Swap Spreads: Evidence from a Smooth Transition Vector Autoregressive Model, „Journal of Futures Markets”, 28(1), 82–107.

Ito T. (2010), Global financial crisis and US interest rate swap spreads, „Applied Financial Economics”, 20, 37–43.

Ito T. (2013), An Empirical Analysis of US Interest Rate Swap Spreads during the Sovereign Crisis of Euro Zone, „Mediterranean Journal of Social Sciences”, 198–203.

Judd, K. L. (1998), Numerical Methods in Economics, MIT Press.

Kliber A., Płuciennik P. (2011), An assessment of monetary policy effectiveness in POLONIA rate stabilization during financial crisis, „Bank i Kredyt”, 42(4), 5–30.

Lekkos I., Milas C. (2001), Identifying the factors that affect interest rate swap spreads: some evidence from the United States and the United Kingdom, „Journal of Futures Markets”, 21, 737–768.

Lekkos I., Milas C. (2004), Common risk factors in the US and UK interest swap markets: evidence from a non-linear vector autoregression approach, „Journal of Futures Mar-kets”, 24, 221–250.

McCulloch, R. E. and Tsay, R. S. (1993). Bayesian inference and prediction for mean and variance shifts in autoregressive time series, „Journal of the American Statistical As-sociation”, 88, 968–978.

Narodowy Bank Polski (2004), Obroty na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, www.nbp.pl (04.11.2009).

Narodowy Bank Polski (2007), Obroty na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, www.nbp.pl (04.11.2009).

Narodowy Bank Polski (2010), Obroty na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, www.nbp.pl (30.11.2011).

Narodowy Bank Polski (2013), Obroty na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, www.nbp.pl (26.09.2013).

Petzold C. (2009), Canonical Splines in WPF and Silverlight", http://www.charlespetzold.com/blog/2009/01/Canonical-Splines-in-WPF-and-Silverlight.html, pobrano 21.06.2015.

Płuciennik P. (2014), Determinanty swap spreadów w Polsce, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, 45(1), 115–132.

Schwarz K. (2009), Mind the gap: disentangling credit and liquidity in risk spreads, working paper of University of Pennsylvania Wharton School of Business

Thornton D. L. (2009), What the LIBOR-OIS Spread Says, Economic Synopses, 24.

Understanding the TED spread (2008), http://www.econbrowser.com/archives/2008/09/understanding_t.html

Van Deventer R. D. (2012), Why is the 30 Year Swap Spread to Treasuries Negative? http://www.kamakuraco.com/Blog/tabid/231/EntryId/377/Why-is-the-30-Year-Swap-Spread-to-Treasuries-Negative.aspx.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism