Analiza stanu zaspokojenia niektórych potrzeb społecznych w zależności od źródła utrzymania gospodarstwa domowego

Anna Krzysztoń

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.015

Abstrakt


Potrzeby społeczne klasyfikowane są według różnych kryteriów. Często przyjmuje się, że potrzeby podstawowe dotyczące egzystencji zaspokajane są w pierwszej kolejności. Celem artykułu jest sprawdzenie, które grupy gospodarstw domowych wyodrębnione ze względu na źródło utrzymania mają największe trudności finansowe związane z zaspokojeniem potrzeb niższego rzędu, a które mogą sobie pozwolić na swobodne zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu.


Słowa kluczowe


potrzeby społeczne; analiza korespondencji; analiza skupień

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych, www.diagnoza.com (06.03.2014).

Doyal L., Gough I. (1991), A Theory of Human Need, Macmillan, London.

Gatnar E., Walesiak M. (red.) (2011), Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wyko-rzystaniem programu R, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Greencare M.J. (1984), Theory and Application of Correspondence Analysis, Academic Press, London.

Kurzynowski A. (red.) (2003), Polityka społeczna, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wy-dawnicza, Warszawa.

Maslow A.H. (2006), Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.

Panek T. (red.) (2007), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.

Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykła-dach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, Statsoft Polska Sp. z o.o., Kraków.

Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWN, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism