Rynki predykcyjne jako przykład crowdsourcingu

Michał Grela

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.013

Abstrakt


Celem artykułu jest zaprezentowanie idei crowdsourcingu poprzez zdefiniowanie tego zjawiska i przedstawienie podstawowej typologii crowdsourcingu. W kolejnym kroku autor przedstawia w szczegółowy sposób rynki predykcyjne, które są praktycznym przykładem implementacji idei crowdsourcingu. Artykuł ma charakter opisowy i systematyzujący wiedzę o rynkach predykcyjnych.


Słowa kluczowe


crowdsourcing; rynki predykcyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bayes M., Price M. (1763), An Essay towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances. By the Late Rev. Mr. Bayes, F. R. S. Communicated by Mr. Price, in a Letter to John Canton, Philosophical Transaction, 53, 370–418.

Brabham D. (2012), Crowdsourcing: A Model for Leveraging Online Communities, [w:] Delwiche A., Henderson J. (red.), The Participatory Cultures Handbook, New York.

Danielson M. (2010), Prediction Markets, http://www.slideserve.com/dewey/prediction-markets (09.03.2015).

Galton F. (1907), Vox Populi, “Nature”, 450, DOI: http://dx.doi.org/10.1038/075450a0.

Geifman D., Raban D. i S. Rafaeli (2011), P – MART: Towards a classification of online pre-diction market, http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3203/3019 (03.06.2014).

Hanson R. (2003), Combinatorial Information Market Design, „Information Systems Fron-tiers”, 5, 107–119.

Hayek F. A. (1945), The use of knowledge in society, „The American Economic Review”, 35, 519–530.

Ho T., Chen K. (2007), New Product Blockbusters: The Magic and Science of Prediction Markets, http://faculty.haas.berkeley.edu/hoteck/papers/cmr.pdf (09.03.2015).

Howe J. (2006), The Rise of Crowdsourcing, http://www.disco.ethz.ch/lectures/fs10/seminar/paper/michael-8.pdf (09.03.2015).

Jung B. (1997), Kapitalizm postmodernistyczny, „Ekonomista”, 5–6, 715–735.

Kiviat B. (2004), The end of management?, http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,660965,00.html (07.09.2014).

Kowalska M. (2012), Wykorzystywanie mądrości tłumu w działalności bibliotek, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, 2(9), 99–112.

Manski C. F. (2004), Interpreting the Predictions of Prediction Markets, http://www.aeaweb.org/assa/2006/0106_1015_0703.pdf (05.09.2012).

Mazur K. (2011), Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka – badanie zachowań graczy na rynkach predykcyjnych, http://www.academia.edu/1565589/Podejmowanie_decyzji_w_warunkach_ryzyka-badanie_zachowa%C5%84_graczy_na_rynkach_predykcyjnych (07.09.2013).

Rhode P. W., Strumpf K. (2008), Historical Political Futures Markets: An International Per-spective, Working Paper 14377, NBER Working Paper Series, Cambridge.

Slamka Ch., Jank W. i B. Skiera (2012), Second-Generation Prediction Markets for Information Aggregation: A Comparison of Payoff Mechanism, „Journal of Forecasting”, 31, 469–489.

Surowiecki J. (2010), Mądrość tłumu. Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce, Wydawnictwo HELION, Gliwice.

Tziralis G., Tatsiopoulos I. (2007), Prediction Markets: An Extended Literature Review, „Journal of Prediction Markets”, 1, 75–91.

Wolfers J., Zitzewitz E. (2004), Prediction markets, „Journal of Economic Perspectives”, 18, 107–126.

Wolfers J., Zitzewitz E. (2005), Five Open Questions About Prediction Markets, http://www.dartmouth.edu/~ericz/FiveQuestions.pdf (05.09.2012).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism