Deklarowane umiejętności zawodowe Polaków – analiza na podstawie danych sondażowych o charakterze niemetrycznym

Alicja Grześkowiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.010

Abstrakt


W pracy zawodowej niezbędne jest dysponowanie określonymi umiejętnościami. Celem artykułu jest analiza samooceny kompetencji dokonanej przez respondentów badania Bilans kapitału ludzkiego − 2012. Oceniono zakres współwystępowania umiejętności za pomocą analizy głównych składowych dla zmiennych niemetrycznych oraz przeprowadzono ocenę związków pomiędzy deklarowanym poziomem poszczególnych kompetencji a motywacją do ich wykorzystywania w pracy zawodowej.

Słowa kluczowe


umiejętności zawodowe; analiza statystyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antosz P. (2012), Raport metodologiczny z badań realizowanych w 2012 roku w ramach pro-jektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, War-szawa 2012.

Bilans kapitału ludzkiego w Polsce. Badania ludności (2012), http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20120917112349/BKL_kwest_ludno_3_edycja_final_.pdf?1347873882 (25.04.2014).

Everitt B. S. (1992), The analysis of contingency tables, 45, CRC Press, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-2927-3.

Friendly M. (2000), Visualizing categorical data, SAS Institute.

Górniak J. (2000), My i nasze pieniądze, Aureus, Kraków.

Hofmann H. (2000), Exploring categorical data: interactive mosaic plots. „Metrika”, 51(1), 11–26, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s001840000041.

Jabłoński M. (2009), Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Meulman J. J., van der Kooij A. J., i Heiser W. J. (2004), Principal Components Analysis with Nonlinear Optimal Scaling Transformations for Ordinal and Nominal Data, [w:] Kaplan D. (red.), The Sage Handbook of Quantitative Methodology for the Social Sci-ences, Sage Publications, Thousand Oaks.

Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykła-dach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism