Determinanty swap spreadów w Polsce

Piotr Płuciennik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.007

Abstrakt


Swap spready – spready pomiędzy stawką kontraktu IRS oraz stopą obligacji skarbowych o tym samym terminie zapadalności stanowią użyteczną miarę premii za płynność i ryzyko kredytowe na rynku międzybankowym. Jednocześnie są wolne od podstawowej wady spredów LIBOR-OIS, która polega na tym, że w trakcie kryzysu zaufania banki rzadko pożyczają sobie pieniądze na okres dłuższy niż 1 miesiąc, wobec czego dyskusji podlega stopień, w jakim stopa LIBOR odzwierciedla rzeczywisty koszt pieniądza na rynku międzybankowym. W artykule odpowiadamy na pytanie, czy polskie swap spready odzwierciedlają sytuację rynkową, oraz określamy czynniki, które w największym stopniu determinują ich wartość. Analizę oparto na modelu ARFIMA-GARCH z dodatkowymi zmiennymi objaśniającymi oraz modelu VARFI-BEKK.

Słowa kluczowe


swap spready; premia za płynność; ryzyko kredytowe; model VAR; procesy zintegrowane w stopniu ułamkowym; model BEKK; funkcja odpowiedzi na impuls

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Annaert J., De Ceuster M., Van Roy P., Vespro C. (2010), What Determines Euro Area Bank CDS Spreads?, Working Paper of National Bank of Belgium.

Choudhry M. (2006), The Determinants of the Swap Spread, The yield curve.

Duffie D., Singleton K. J. (1997), An Econometric Model of the Term Structure of Interest Rate Swap Yields, „Journal of Finance”, 52, 1287–1321, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2329437.

Engle R., Kroner F. (1995), Multivariate Simultaneous Generalized ARCH, „Econometric Theory”, 11, 122–150, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0266466600009063.

Grinblatt M., (2001), An Analytical Solution for Interest Rate Swap Spreads, „International Review of Finance”, 2(3), 113–149, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1468-2443.00022.

Hafner C. F., Herwartz H. (2004), Testing for Causality in Variance using Multivariate GARCH Models, Economics Working Paper No. 2004-03.

Huang Y., College M., Chen C. R. (2008), Determinants of Japanese Yen Interest Rate Swap Spreads: Evidence from a Smooth Transition Vector Autoregressive Model, „Journal of Futures Markets”, 28(1), 82–107, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/fut.20281.

Huang Y., Neftci S. (2003), What Drives Swap Spreads, Credit or Liquidity?, ISMA Center Working Papers in Finance 2003-05.

Kliber A., Płuciennik P. (2011), An Assessment of Monetary Policy Effectiveness in POLONIA Rate Stabilization during Financial Crisis, „Bank i Kredyt”, 42(4), 5–30.

Kliber A., Płuciennik P. (2012), Transmisja kryzysu zaufania na polski rynek międzybankowy, „Acta Universitatis Nikolai Copernici, Ekonomia”, 43, 61–76.

Lekkos I., Milas C. (2001), Identifying the Factors that Affect Interest Rate Swap Spreads: Some Evidence from the United States and the United Kingdom, „Journal of Futures Markets”, 21, 737–768, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/fut.1803.

Lekkos I., Milas C. (2004), Common Risk Factors in the US and UK Interest Swap Markets: Evidence from a Non-Linear Vector Autoregression Approach, „Journal of Futures Markets”, 24, 221–250.

McAndrews J., Sarkar A., Wang Z. (2009), The Effect of the Term Auction Facility on the London InterBank Offered Rate, „Staff Reports”, 335, Federal Reserve Bank of New York.

NBP (2009), Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, www.nbp.pl (15.05.2010).

NBP (2010a), Obroty na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, www.nbp.pl. (30.11.2011).

NBP (2010b), Raport o stabilności systemu finansowego, www.nbp.pl. (30.11.2011).

NBP (2013a), Obroty na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, www.nbp.pl. (26.09.2013).

NBP (2013b), Raport o stabilności systemu finansowego, www.nbp.pl. (26.09.2013).

Phillips P. C. B., Perron P. (1988), Testing for a Unit Root in Time Series Regression, „Biometrika”, 75(2): 335–346, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2336182.

Płuciennik P., Kliber A., Kliber P., Paluszak G., Piwnicka M. (2013), Wpływ światowego kry-zysu gospodarczego na rynek międzybankowy w Polsce, „Materiały i Studia” 288, 1–127.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism