BIZ w Polsce wobec wyzwań „nowej gospodarki”

Małgorzata Poniatowska-Jaksch

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.018

Abstrakt


Rewolucja informatyczna zapoczątkowała rozwój tzw. nowej gospodarki, tj. gospodarki opartej na sieci. Ta ostania wraz innowacyjnością, kreatywnością, interdyscyplinarnością oraz wysoką produktywnością to wyznaczniki sektorów gospodarczych o wysokim potencjale rozwoju, do których napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych może znacznie podnieść konkurencyjność kraju na arenie międzynarodowej. Mała atrakcyjność Polski dla inwestorów działających w tego typu sektorach wynika z niedostosowanego do ich potrzeb dostępu do: sieci, talentów oraz partnerów biznesowych.


Słowa kluczowe


nowa gospodarka; ICT; bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ansoff H. I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.

Combe C. (2006), Introduction to e-business. Management and strategy, Elsevier Ltd, Oxford.

Creative Economy Report 2008, UNCTAD 2008.

Dyer J. H., Singh H. (1998), The relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, „The Academy of Management Review”, 23(4), 660–679.

Evans Ch. (2005), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.

Fazlagić J. (2012), Klasa kreatywna – nowa jakość na rynku pracy, Klasa kreatywna,_JanFazlagi.pdf (17.12.2012).

Pakulska T. (2012), Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa jako impuls rozwoju gospodarki kreatywnej, [w:] Sobiecki R., Pietrewicz J. W., Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia, Wyd. SGH, Warszawa.

Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M. (2012), Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w sektorach innowacyjnych/wysokich technologii dla polskiej gospodarki, Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa.

Poniatowska-Jaksch M. (2012), Modele biznesu w epoce network economy, [w:] Duczkowska-Piasecka M. (red.), Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. SGH, Warszawa.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce (2012), raport opracowany przez Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), Warszawa.

Stańczyk-Huget E., Sus A. (2012), Konsekwencje przynależności do sieci, [w:] Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wy-zwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism