Konstruowanie planów zajęć dydaktycznych jako wielokryterialny problem optymalizacyjny - kilka refleksji

Michał Moszyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2011.017

Abstrakt


Każda placówka dydaktyczna opracowuje plany zajęć, które uwzględniają wiele ograniczeń i preferencji użytkowników i przekładają się na stopień wykorzystania bazy materialnej. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki planowania zajęć i wskazanie na szereg dylematów, które stoją przed planistą. Opracowanie podejmuje wątki teoretycznego zdefiniowania zagadnienia optymalnego rozłożenia zajęć dydaktycznych, koncentrując się na kilku kluczowych kwestiach: preferencjach użytkowników, stopniu wykorzystania pomieszczeń dydaktycznych i narzędziach pomocnych w procesie planowania.

Słowa kluczowe


wielokryterialny problem optymalizacyjny; preferencje użytkowników; dobrobyt; wykorzystanie bazy lokalowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

De Werra D. (1985), An Introduction to Timetabling, „European Journal of Operational Research”, Vol. 16, No. 1, 67‒77.

Łodziński A. (2008), Modelowanie preferencji użytkownika w systemie wspomagania decyzji, VII Konferencja Informatyki Stosowanej Chełm, 30‒31 maja 2008, http://kis.pwszchelm.pl/publikacje/VI/ALodzinski.pdf (20.10.2011).

Szwed C, Toczyłowski E. (1998), Dezagregacja zasobów lokalowych w harmonogramowaniu zajęć, [w:] Trzaskalik T. (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych część II, Katowice, 211‒230.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism