Konwergencja wydatków na opiekę zdrowotną w wybranych krajach w latach 1990-2008

Agnieszka Strzelecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2011.015

Abstrakt


Celem opracowania jest przegląd i analiza wydatków na opiekę zdrowotną oraz badanie konwergencji społecznej na tle tych wydatków w wybranych krajach Unii Europejskiej. Do badania wykorzystano model korekty błędem, s-konwergencję i β-konwergencję bezwarunkową, jako te, które są dobrze ugruntowane w makroekonomicznych analizach wzrostu gospodarczego. W analizach zmienną egzogeniczną było PKB. Chociaż zwykle zwiększenie integracji gospodarczej sprzyja wzrostowi gospodarczemu, to jednak samo rozszerzenie UE nie powoduje w niej automatycznej homogenizacji wydatków na opiekę zdrowotną.

Słowa kluczowe


wydatki na ochronę zdrowia; model korekty błędem; s-konwergencja; β-konwergencja absolutna; dywergencja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alsan M., Bloom D.E., Canning D. (2006), The effect of population health on foreign direct investment inflows to low- and middle-income countries, „World Development”, 34 (4), 613‒630.

Berbeka J. (2006), Konwergencja gospodarcza a konwergencja społeczna krajów Unii Europejskiej (15) w latach 1985‒2002, [w:] Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Problemy globalizacji i regionalizacji, część 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 8, Rzeszów.

Bhargava A., Jamison D., Lau L.J., Murray C.J.L. (2001), Modeling the effects of health on economic growth, „Journal of Health Economics”, 20, 423‒440.

Bloom D.E., Canning D., Graham B. (2003), Longevity and life cycle savings, „Scandinavian Journal of Economics”, 105, 423‒440.

Ciołek D. (2003), Badanie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem danych panelowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Delhey J. (2001), The Prospects of Catching up for New EU Members, „Social Indicators Research”, 56 (2), 205‒231.

Ham C. J. (red.) (1997), Health care reform: learning from international experience, Open University Press, Buckingham.

Jary D., Jary J. (1991), Dictionary of sociology, Harper Collins, Glasgow.

Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development (2001), Report of the Commission on Macroeconomics and Health, WHO, Genewa.

Newhouse J.P. (1977), Medical-care expenditure: a cross-national survey, „Journal of Human Resources”, 12, 115‒25.

Nixon J. (2000), Convergence of Health Care Spending and Health Outcomes in the European Union, 1969‒95, www.york.ac.uk/media/che/.../CHE%20Disccution%20Paper%20183.pdf (11.03.2011).

OECD Health Data 2010, http://www.oecd.org/ (12.03.2011).

Sala-i-Martin X. (1996), The Classical Approach to Convergence Analysis, „Economic Journal”, 106, 1019‒1036.

Sala-i-Martin X., Doppelhofer G., Miller R.I. (2004), Determinants of long-run growth: a Bayesin averaging of classical estimates (BACE) approach, „American Economic Review, 94 (4), 813‒835.

Strzelecka A. (2011), Makroekonomiczne uwarunkowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia, [w:] Suchecka J. (red.), Finansowanie ochrony zdrowia Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Strzelecka A. (2007), Modelowanie związków wielkości makroekonomicznych na podstawie danych przestrzenno-czasowych, [w:] Zawada M. (red.), Zastosowanie metod ilościowych w badaniach ekonomiczno-społecznych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Suchecka J., Skrzypczak Z. (2011), Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia, [w:] Suchecka J. (red.), Finansowanie ochrony zdrowia Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Suchecka J., Strzelecka A. (2004), Outlays on Health Protection in Poland and in the European Union – A Space-Time Analysis, [w:] Starzyńska W., Grzelak M., Towards a New Europe Methodological and Comparative Approach, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Oeconomica 182.

Szajt M. (2010), Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism