Wpływ czynników sektorowych na wyniki finansowe polskich spółek publicznych

Zbigniew Matyjas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2011.007

Abstrakt


Podstawowym celem opracowania jest dokonanie przeglądu kluczowych światowych badań w zakresie wpływu czynników oddziałujących na poziomie sektora na wyniki finansowe przedsiębiorstw wraz z przedstawieniem wyników badań własnych w tym zakresie. Wykorzystano próbę 85 polskich spółek publicznych, dane finansowe zostały zebrane za lata 2005‒2007, wykorzystaną metodą była analiza regresji wielorakiej. Wyniki badań światowych pokazują rozbieżne rezultaty – od bardzo dużego wpływu czynników sektorowych na wyniki finansowe przedsiębiorstw do ich niemal całkowitego braku. Wyniki przeprowadzonych przez Autora badań wskazują na nieznaczny udział zmiennych sektorowych w wynikach finansowych spółek, przy znacznie większym znaczeniu zmiennych oddziałujących na poziomie firmy.

Słowa kluczowe


czynniki na poziomie sektora; czynniki na poziomie firmy; wyniki firm; analiza regresji wielorakiej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bain J.S. (1956), Barriers to new competition, Cambridge, Harvard University Press, DOI: http://dx.doi.org/10.4159/harvard.9780674188037.

Bamiatzi V., Hall G. (2009), Firm versus Sector Effects on Profitability and Growth: The Importance of Size and Interaction, “International Journal of the Economics of Business”, 16(2), July, 205‒220, DOI: ahttp://dx.doi.org/10.1080/13571510902917517.

Chang S.-J., Singh H. (2000), Corporate And Industry Effects on Business Unit Competitive Position, “Strategic Management Journal”, 21, 739‒752, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/1097-0266(200007)21:7%3C739::AID-SMJ117%3E3.3.CO;2-H.

Hawawini G., Subramanian V., Verdin P. (2003), Is Performance Driven by Industry- Or Firm-Specific Factors? A New Look at the Evidence, “Strategic Management Journal”, 24, 1‒16, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/smj.278.

Mauri A. J., Michaels M. P. (1998), Firm And Industry Effects Within Strategic Management: An Empirical Examination, “Strategic Management Journal”, 19, 211‒219, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199803)19:3%3C211::AID-SMJ947%3E3.0.CO;2-T.

Mason E.S. (1939), Price and production policies of large scale enterprises, “American Economic Review”, 29, 61‒74.

McGahan A. M., Porter M. E. (1998), How much does industry matter, really?, “Strategic Management Journal”, 18, Summer Special Issue, 15‒30, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199707)18:1+%3C15::AID-SMJ916%3E3.3.CO;2-T.

McNamara G., Aime F., Vaaler P. M. (2005), Is Performance Driven by Industry- Or Firm-Specific Factors? A Response To Hawawini, Subramanian, and Verdin, “Strategic Management Journal”, 26, 1075‒1081, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/smj.496.

Lee J. (2009), Does Size Matter in Firm Performance? Evidence from US Public Firms, “International Journal of the Economics of Business”, 16(2), July, 189‒203, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13571510902917400.

Ruefli T. W., Wiggins R. R. (2003), Industry, Corporate, And Segment Effects And Business Performance: A Non-Parametric Approach, “Strategic Management Journal”, 24, 861‒879, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/smj.350.

Rumelt R. P. (1991), How Much Does Industry Mutter?, “Strategic Management Journal”, 12, 167‒185, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/smj.4250120302.

Schmalensee R. (1985), Do Markets Differ Much?, “American Economic Review”, 75, 341‒351.

Short J. C., Ketchen Jr. D. J., Palmer T. B. (2007), Firm, Strategic Group, and Industry Influences on Performance, “Strategic Management Journal”, 28, 147‒167, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/smj.574.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism