Rynek produktów strukturyzowanych CDO w warunkach światowego kryzysu finansowego

Michał Buszko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2010.011

Abstrakt


W artykule przedstawiono istotę i funkcjonowanie nowoczesnych produktów strukturyzowanych CDO, opisano ich główne typy, konstrukcje oraz sposób emisji. Artykuł zawiera również analizę rynku CDO w latach 2004–2009, tzn. w okresie najszybszego rozwoju rozważanych produktów oraz jednocześnie w okresie narastającego kryzysu finansowego na świecie.


Słowa kluczowe


CDO; ryzyko kredytowe; subprime; sekurytyzacja; ocena ratingowa; aktywa bazowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bessis J. (2010), Risk management in banking, John Wiley & Sons, Chichester. Credit migration of CDO notes, 1996–2007, for US and European transact. Structured Finance. Special Report, Moody’s Investor Service, 31 March, 2008.

ESF Securitisation Data Report Q4:2008, European Securitization Forum, Securities Industry and Financial Markets Association SIFMA, http://www.sifma.org.

Fabozzi F. J., Davis H. A., Choudry M. (2006), Introduction to Structured Finance, John Wiley & Sons, New Jersey.

Fabozzi F., Kothari V. (2008), Introduction to Securitization, John Wiley & Sons, New Jersey. Global CDO Data, Securities Industry and Financial Markets Association SIFMA, http://www.sifma.org.

Hurst R. R. (2002), Downgrade after downgrade. Why are investors still buying CDOs?, Bank One Capital Markets, Inc., 1 August.

Issuance in the U.S. Bond Markets, Securities Industry and Financial Markets Association SIFMA, http://www.sifma.org.

Kothari V. (2006), Securitization. The financial instrument of the future, John Wiley & Sons (Asia), Singapore.

Lancaster B. P., Schultz G. M., Fabozzi F. J. (2008), Structured products and related credit derivatives. A comprehensive guide for investors, John Wiley & Sons, New Jersey.

Shenn J. (2008), CDO Market Is Almost Frozen, JPMorgan, Merrill Say, Bloomberg.com, 5 February.

Singer D. (2001), Securitization basics, [w:] Fabozzi F. J. (red.), Accessing capital markets through securitization, Frank J. Fabozzi Associates, Pennsylvania.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism