Detekcja równowagi zmowy w branży z wykorzystaniem analizy falkowej – model teoretyczny

Sylwester Bejger

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2010.001

Abstrakt


W artykule podjęto próbę weryfikacji możliwości wykorzystania markera zmian strukturalnych wariancji procesu ceny rynkowej w detekcji zmowy graczy w branży. W części pierwszej pracy zaproponowano model teoretyczny zachowań strategicznych graczy w branży przy założeniu egzogenicznych i stałych w czasie kwot kartelowych (udziałów w rynku). Model taki może służyć do wyjaśnienia, między innymi, zachowań graczy w branży producentów Lysiny w latach 1990–1996. Model ten teoretycznie wspiera metodę detekcji zmowy opartą na analizie wariancji procesu ceny rynkowej, motywując niższą wariancję w fazie zmowy. Część druga pracy zawiera weryfikację empiryczną zastosowania markera z wykorzystaniem analizy falkowej.


Słowa kluczowe


zmowa jawna i milcząca; supergra ze stałą strukturą udziałów w rynku; Lysina; wariancja ceny; analiza falkowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abrantes-Metz R., Froeb L., Geweke J., Taylor C. (2006), A variance screen for collusion, „International Journal of Industrial Organization”, 24, 467–486.

Athey S., Bagwell K. (2001), Optimal collusion with private information, „RAND Journal of Economics”, 32(3), 428–465. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.195734.

Athey S., Bagwell K., Sanchirico C. (2004), Collusion and price rigidity, „Review of Economic Studies”, 71, 317–349.

Bejger S. (2009a), Ekonometryczne narzędzia detekcji równowagi zmowy w branży, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia”, 39, s. 125.

Bejger S. (2009b), Zawodność rynków – zmowa graczy. Metody detekcji w świetle polityki konkurencji, „Ekonomia i Prawo”, 5, s. 247–161.

Bolotova Y., Connor J. M., Miller D. J. (2008), The impact of collusion on price behavior: Empirical results from two recent cases, „International Journal of Industrial Organization”, 26, 1290–1307.

Connor J. (2000), Archer Daniels Midland: Price-fi xer to the World, Staff paper No. 00–11, Department of Agricultural Economics, Purdue University, West Lafayette, IN.

Connor J. (2001), „Our customers are our enemies”: the lysine cartel of 1992–1995, „Review of Industrial Organization”, 18, 5–21.

de Roos N. (2004), A model of collusion timing, „International Journal of Industrial Organization”, 22, 351–387.

de Roos N. (2006), Examining models of collusion: The market for lysine, „International Journal of Industrial Organization”, 24, 1083–1107.

Fundenberg D., Tirole J. (1996), Game theory, MIT Press, Cambridge. Green E., Porter R. (1984), Non-cooperative collusion under imperfect price information, „Econometrica”, 52, 87–100.

Griffi n J. M. (2001), An inside look at a cartel at work: Common characteristics of internationals cartels, [w:] Fighting cartels – why and how?. Proceedings of the 3rd Nordic Competition Policy Conference, Stockholm.

Haltiwanger J., Harrington J. E. (1991), The Impact of Cyclical Demand Movements on Collusive Behavior, „RAND Journal of Economics”, 22, 89–106.

Ishibashi I. (2008), Collusive price leadership with capacity constraints, „International Journal of Industrial Organization”, 26, 704–715.

Knittel Ch. R., Lepore J. J. (2010), Tacit collusion in the presence of cyclical demand and endgenous capacity levels, „International Journal of Industrial Organization”, 28, 131–144.

Leufkens K., Peeters R. (2009), Price dynamics and collusion under short run price commitments, article in press in „International Journal of Industrial Organization”.

Markham J. (1951), The Nature and Signifi cance of Price Leadership, „American Economic Review”, 41.

Maskin E., Tirole J. (1988), A theory of dynamic oligopoly II, „Econometrica”, 56, 571–599.

Rotemberg J., Saloner G. (1986), A supergame theoretic model of business cycles and price wars during booms, „American Economic Review”, 76, 390–407.

Rotemberg J., Saloner G. (1990), Collusive price leadership, „The Journal of Industrial Economics”, 39, 93–111.

Yuanzhu L., Wright J. (2009), Tacit collusion with price-matching punishments, article in press in „International Journal of Industrial Organization”.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism