Miary asocjacji w analizie koszykowej - przykład empiryczny

Michał Kukliński, Małgorzata Śniegocka-Łusiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.050

Abstrakt


Poniższy artykuł jest próbą przedstawienia możliwości wykorzystania analizy koszykowej w badaniu zjawiska asocjacji na przykładzie danych transakcyjnych pochodzących z hurtowni spożywczej. Zaprezentowane zostały trzy metody analizy: uogólniona metoda indukcji reguł, a priori oraz CARMA. Zastosowanie wspomnianych reguł i analiza wyników pozwoli na uzyskanie niezbędnych informacji dla analiz marketingowych oraz daje podstawy do zastosowania w skutecznych strategiach marketingowych.


Słowa kluczowe


analiza koszykowa; reguły asocjacji; GRI; a priori; CARMA

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agrawal R., Imieliński T., Swami A. (1993), Mining association rules between sets of items in large databases, Proceedings of ACM SIGMOD, International Conference on Management of Data, Washington DC.

Han, Jiawei (2001), Data mining: concepts and techniques, Morgan Kaufman Publishers.

Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. (2001), The elements of statistical learning. Data mining, inference and prediction, Springer Verlag.

Kita R. (2002), Analiza sposobu poruszania się użytkowników po portalu internetowym, [w:] Data mining – metody i przykłady, StatSoft Polska (artykuł dostępny na stronie www.statsoft.pl/czytelnia/dm/wstepdm.html).

Larose D. T. (2006), Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rauch J. (2005), Logic of Association Rules, [w:] Applied Intelligence 22(2005), Springer Science.

Taniar D. (2008), Data Mining and Knowledge Discovery Technologies, IGI Publishing, Hershey.

Westphal C., Blaxton T. (1998), Data mining solutions. Methods and Tools for Solving Real-World Problems, Wiley Computer Publishing.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism