Szacowanie dysproporcji w aktywności patentowej państwo OECD z wykorzystaniem metod przestrzenno-czasowych

Marek Szajt

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.037

Abstrakt


W artykule przedstawiono możliwość zastosowania próby panelowej i modelowania w oparciu o nią jako metody wyznaczenia wskaźników aktywności patentowej. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem danych dla państw europejskich. Otrzymane wyniki w zestawieniu z zastosowaną metodologią uwzględniającą nowoczesne podejście do badania stacjonarności i kointegracji dla prób panelowych, wskazują na użyteczność stosowanych metod.


Słowa kluczowe


aktywność patentowa; model panelowy; dekompozycja wyrazu wolnego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Budnikowski F. (1995), Ekonomia Innowacje ekonomiczne w gospodarce narodowej, OWPR, Rzeszów.

Gruszczyński M., Podgórska M. (2004), Ekonometria, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Hsu-Ling Ch., Yahn-Shir Ch., Chi-Wei S., Ya-Wen Ch. (2008) The Relationship between Stock Price and EPS: Evidence Based on Taiwan Panel Data, „Economics Bulletin”, 3(30).

Pedroni P. (2004), Panel Cointegration:Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests With an Application to The PPP Hypothesis, „Econometric Theory”, 20, 597–625.

Pedroni P. (1995), Panel cointegration, asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests, with an application to the PPP hypothesis, Indiana University, Working Paper in Economics, No. 95–031, June.

Strzała K. (2005), Korelacja inwestycji i oszczędności w krajach Unii Europejskiej - weryfikacja empiryczna z zastosowaniem podejścia panelowego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG – „Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego”, Gdańsk, 1, 141–157.

Szajt M. (2006), Modeling of State Innovativeness Based on Space-time Models, „Dynamic Econometric Models”, 7, 231–238.

Yin-Wong Ch., Kon S. L. (1997), Bandwidth selection, prewhitening, and the power of the Phillips-Perron test, „Econometric Theory”, Cambridge University Press, 13, 679–691.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism