Determinanty TFP według działów przemysłu w Polsce. Dynamiczna analiza panelowa

Barbara Dańska-Borsiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.031

Abstrakt


W artykule podjęto próbę oszacowania wartości TFP w działach sekcji D „przetwórstwo” na podstawie funkcji produkcji Cobba–Douglasa. Następnie wskazano czynników, wpływające na kształtowanie się tej zmiennej. Jako narzędzia analizy stosowano model z heteroskedastyczności grupową i model dynamiczny, szacowane na podstawie danych panelowych.


Słowa kluczowe


dynamiczny model panelowy; funkcja produkcji; łączna produktywność czynników produkcji (TFP); systemowy estymator GMM

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Acharya R. C., Keller W. (2007), Technology Transfer through Imports, NBERWorking Paper, 13086.

Arellano M., Bond S. (1991), Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations, „Review of Economic Studies”, 58, 277–297.

Ascari G., Di Cosmo V. (2004), Determinants of Total Factor Productivity in the Italian Regions, University of Pavia, Department of Economics, Working Paper, # 170 (12-04), http://129.3.20.41/eps/mac/papers/0511/0511009.pdf(8.03.2009).

Baltagi, B. H. (2008), Econometric Analysis of Panel Data, Wiley&Sons, Chichester

Blundell R., Bond S. (1998), Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, „Journal of Econometrics”, 87(1), 115–143.

Cameron, G. (2006), Openness, R&D, and Growth at the Industry Level, 137–158, [w:] Finley, L. A. (ed) Perspectives on Economic Growth, Nova Publishers: Hauppauge NY.

Coe D., Helpman E. (1995), International R&D Spillovers, „European Economic Review”, 39, 859–887.

Griffith R., Redding S., Van Reen J. (2003), R&D and Absorptive Capacity: Theory and Empirical Evidence, „Scandinavian Journal of Economics”, 105, 99–118.

Hsiao, C. (2003), Analysis of Panel Data, 2nd edn., Cambridge University Press, Cambridge.

Nickell S. (1981), Biases in Dynamic Models with Fixed Effects, „Econometrica”, 49, 1417–1426.

Pindyck R.S., Rubinfeld D.L. (1991), Econometric Models and Economic Forecasts, McGraw-Hills, New York.

Tokarski, T. (2008), Oszacowanie regionalnych funkcji produkcji, „Wiadomości Statystyczne”, 10, 38–53.

Windmeijer, F. (2005), A Finite Sample Correction for the Variance of Linear Efficient Two-Step GMM Estimators, „Journal of Econometrics”, 126(1), 25–51.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism