Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV

Anna Pajor

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.030

Abstrakt


Celem artykułu jest statystyczna analiza transformacji Boxa i Coxa ilorazu cen instrumentów finansowych w modelach FCSV. Stosowane jest podejście bayesowskie, które pozwala zbadać, w jakim stopniu dane modyfikują wstępne przekonanie o parametrze transformacji. Wyniki empiryczne pokazują, że założenia o rozkładzie a priori parametru transformacji ma istotny wpływ na kształt brzegowego rozkładu a posteriori tego parametru. Jednak w większości rozważanych przypadków rozkłady te, w porównaniu z rozkładami a priori, są przesunięte w kierunku zera. Zatem transformacje ilorazu cen dające wartości bliskie logarytmicznej stopie zwrotu są bardziej prawdopodobne a posteriori niż transformacje prowadzące do prostej stopy zwrotu.


Słowa kluczowe


transformacja Boxa i Coxa; model SV; wnioskowanie bayesowskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauwens L., Lubrano M. (2002), Bayesian option pricing using asymmetric GARCH models, „Journal of Empirical Finance”, 9, 321–342.

Duan J. -C. (1999), Conditionally Fat-Tailed Distributions and the Volatility Smile in Options, working paper, http://www.bm.ust.hk/~jeduan.

Hafner C. M., Harwartz H. (1999), Option Pricing under Linear Autoregressive Dynamics, Heteroskedasticity, and Conditional Leptokurtosis, “Journal of Empirical Finance”, 8(1), 1–34.

Härdle W., Hafner C. M. (2000), Discrete Time Option Pricing with Flexible Volatility Estimation, „Finance and Stochastics”, 4(2), 189–207.

Jacquier E., Polson N., Rossi P. (2004), Bayesian analysis of stochastic volatility models with fattails and correlated errors, „Journal of Econometrics”, 122, 185–212.

Osiewalski J., Pipień M. (1999), Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesu GARCH(1,1), [w:] Zieliński, Z. (red.) Dynamiczne modele ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 23–33.

Pajor A. (2003), Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Monografie: Prace Doktorskie, Nr 2, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.

Zellner A. (1971), An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics, J. Wiley, New York.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism