Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz

Magdalena Osińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.024

Abstrakt


Celem prezentowanego artykułu jest zarysowanie problemu przyczynowości w długim i krótkim okresie, który pozostaje w ścisłym związku z pojęciem przyczyny bezpośredniej i pośredniej, a także zastosowanie procedury testowania przyczynowości zaproponowanej przez Dufour i in. (2003) do zmiennych występujących w kwartalnym modelu popytu na pieniądz dla Polski w latach 1997–2007. Przedstawiony model popytu na pieniądz został zbudowany przy założeniu kointegracji badanych zmiennych. Analiza zależności przyczynowych przeprowadzona na tle modelowanej zależności wskazuje na zgodność modelu empirycznego z teorią ekonomii.


Słowa kluczowe


przyczynowość w sensie Grangera i Hsiao; testowanie przyczynowości w długim i krótkim okresie; model popytu na pieniądz dla Polski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bruzda J. (2006), Empirical Verification of Money Demand Models: Non-linear Cointegration Analysis, [w:] Zieliński Z. (red.) Dynamic econometric models, UMK, Toruń, 113–123.

Dolado J. J., Lütkepohl H. (1996), Making Wald Test Work for Cointegrated VAR Systems, „Econometric Reviews”, 15, 369–386.

Dufour J.-M., Pelletier D., Renault E.(2003), Short-Run and Long-run Causality in Time Series: Interference; Universite de Montreal, working paper.

Dufour J.-M., Renault E. (1998), Short Run and Long Run Causality in Time Series: Theory, „Econometrica”, 66, 1099–1112.

Dufour J.-M., Tessier D. (2006), Short-Run and Long-Run Causality between Monetary Policy Variables and Stock Prices, Bank of Canada, working paper.

Engle R. F., Granger C. W. J. (1987), Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, „Econometrica”, 55, 251–276.

Ericsson N. R., Sharma S. (1998), Broad Money Demand and Financial Liberalization in Greece, „Empirical Economics”, 23, 417–436.

Granger C. W. J. (1969), Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross- Spectral Methods, „Econometrica”, 37, 422–459.

Hsiao C. (1982), Autoregressive Modeling and Causal Ordering of Economic Variables, „Journal of Economic Dynamic and Control”, 4, 243–259.

Kontolemis, Z. G. (2002), Money Demand in the Euro Area: Where Do We Stand (Today)?, IMF Working Paper 02/185, 1–30.

Newey W. K., West K. D. (1987), A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix, „Econometrica”, 55, 703–708.

Osińska M. (2008), Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2008.

Triacca U. (2000), On the Hsiao Definition of Non-causality, „Economics Letters”, 66, 261–264.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism