Rynkowe przeglądy płac w praktyce polskich przedsiębiorstw

Hanna Karaszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2008.006

Abstrakt


Siła konkurencji, konieczność walki o potencjał pracy stanowiący swoisty wyróżnik fi rmy w otoczeniu już dziś stają się czynnikami determinującymi nową hierarchię determinantów wynagrodzeń i ich relacji. Nadają również nową rangę rynkowym przeglądom wynagrodzeń. Artykuł stanowi prezentację wyników badania ankietowego służącego identyfi kacji modelu kształtowania płac w wyodrębnionej grupie polskich przedsiębiorstw i określenia roli wśród czynników oddziałujących na płace płynących z rynku informacji o płacach.


Słowa kluczowe


wynagrodzenia; rynkowe przeglądy płac

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armstrong M., Murlis H. (1994), Reward Management, Kogan Page (we współpracy z Institute of Personnel Management), London.

Juchnowicz M, Kondej A., Kinowska H. (2001), Metodologia badania rynku wynagrodzeń, w: Badanie rynku wynagrodzeń, pod red. M. Juchnowicz, IPiSS, Warszawa.

Gick A., Tarczyńska M. (1999), Motywowanie w zarządzaniu, PWE, Warszawa.

Lawler E. F. (1990), Strategic Pay, Jossey-Bass, San Francisco.

Oleksyn T. (1999, Płaca za wyniki, w: Elastyczne systemy wynagrodzeń), pod redakcją S. Borkowskiej, M. Juchnowicz, IPiSS, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism