Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 34 (2015) Analizy przestrzenna, statystyczna i typologiczno-porównawcza materiałów krzemiennych ze stanowiska mezolitycznego w miejscowości Mszano, gm. Brodnica Abstrakt   PDF
Filip Marciniak
 
Vol 32 (2012) Badania nad morfologią i stylistyką wczesnośredniowiecznych naczyń ceramicznych z Napola na ziemi chełmińskiej Abstrakt   PDF
Jacek Bojarski
 
Vol 33 (2013) Ceramika importowana z Aten znaleziona w Eltigen Zapadnoe na Krymie Abstrakt   PDF
Inga Głuszek
 
Vol 32 (2012) Ceramika naczyniowa kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska 4 w Starych Marzach, gm. Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie Abstrakt   PDF
Stanisław Kukawka
 
Vol 35 (2017) CZECHMAN – ELEMENT POLSKIEGO STROJU NARODOWEGO Abstrakt   PDF   009
Sebastian Nowak
 
Vol 32 (2012) Dane archeozoologiczne z miejscowości Bocień (stanowisko 5) do poznania gospodarki ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej Abstrakt   PDF
Daniel Makowiecki
 
Vol 32 (2012) Depozyty ze szczątkami mięczaków na stanowiskach kultury łużyckiej z Polski. Charakterystyka i próba określenia ich genezy Abstrakt   PDF
Mirosława Zabilska
 
Vol 33 (2013) Formy i funkcje średniowiecznych naczyń ceramicznych z klasztornego krużganka w Trzemesznie (badania archeologiczne w 1989 roku) Abstrakt   PDF
Katarzyna A. Błoch
 
Vol 32 (2012) Graweckie stanowisko w Haliczu (Halycu) na Ukrainie. Wyniki polsko-ukraińskich badań wykopaliskowych Abstrakt   PDF
Krzysztof Cyrek, Oleksandr Sytnyk
 
Vol 34 (2015) Krzemień lokalny w osadzie użytkowników? Gospodarka surowcowa w kulturze ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku w Bodzowie, woj. lubuskie Abstrakt   PDF
Michał Szubski
 
Vol 32 (2012) Krzemienne zbrojniki broni miotanej z ziemi chełmińskiej w świetle analiz traseologicznych i badań eksperymentalnych Abstrakt   PDF
Dorota Nowak, Grzegorz Osipowicz
 
Vol 34 (2015) Materiały krzemienne z oryniackiego stanowiska w Górze Puławskiej Abstrakt   PDF
Adam Nowak
 
Vol 35 (2017) MATERIAŁY KULTUR OKSYWSKIEJ I WIELBARSKIEJ POZYSKANE W 2010 ROKU NA STANOWISKU 20 W MIEJSCOWOŚCI MAŁE CZYSTE, POW. CHEŁMIŃSKI, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE Abstrakt   PDF   001
Ewa Bokiniec, Magdalena Olszta-Bloch, Maria Pronobis
 
Vol 34 (2015) Osadnictwo paleolityczne na Wyżynie Ryczowskiej (środkowa część Wyżyny Częstochowskiej) Abstrakt   PDF
Magdalena Sudoł, Krzysztof Cyrek
 
Vol 32 (2012) Petrograficzne badania neolitycznych narzędzi kamiennych z okolic Bocienia (Pojezierze Chełmińskie) Abstrakt   PDF
Halina Pomianowska
 
Vol 34 (2015) Pierwsze próby charakterystyki geochemicznej i palinologicznej krzemienia „czekoladowego” z kopalni Wierzbica „Zele”, pow. Radom Abstrakt   PDF
Dagmara H. Werra, Rafał Siuda, Oliwia Grafka, Tomasz Segit
 
Vol 33 (2013) Pogranicze kujawsko-pomorskie we wczesnym średniowieczu. Wybrane problemy badawcze Abstrakt   PDF
Sebastian Kalinowski
 
Vol 35 (2017) PÓŹNOŚREDNIOWIECZNE I NOWOŻYTNE WYROBY SZKLANE ZE STANOWISKA PRZY ULICY TOKARSKIEJ W GDAŃSKU Abstrakt   PDF   006   006
Małgorzata Markiewicz
 
Vol 33 (2013) Pozostałości osadnictwa z późnego neolitu i wczesnej epoki brązu na stanowisku 4 w Sztynwagu, gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie Abstrakt   PDF
Krzysztof Kurzyk
 
Vol 34 (2015) Regiony osadnicze na terenach polski w młodszej fazie górnego i początkach schyłkowego paleolitu na tle osadnictwa środkowoeuropejskiego Abstrakt   PDF
Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak
 
Vol 33 (2013) Ślad osadnictwa z wczesnej epoki brązu w Schronisku w Udorzu II (Udórz, gm. Żarnowiec, woj. śląskie) Abstrakt   PDF
Magdalena Sudoł, Kamil Adamczak, Maciej T. Krajcarz, Magdalena Krajcarz
 
Vol 34 (2015) Ślady działania ognia na stanowiskach górno i wczesnoschyłkowopaleolitycznych w Polsce Abstrakt   PDF
Karolina Szpunar
 
Vol 35 (2017) Strony redakcyjne Abstrakt   PDF   Strony redakcyjne
Łukasz A. Czyżewski
 
Vol 32 (2012) Traseologia w badaniach krzemieniarstwa najstarszych społeczności rolniczych na Niżu Polskim. Materiały krzemienne kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska 5 w Bocieniu, gm. Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie Abstrakt   PDF
Jolanta Małecka-Kukawka
 
Vol 34 (2015) W poszukiwaniu ognisk na stanowisku piaskowym w Michałowie-Piasce (Rydno). Analiza rozprzestrzenienia przepalonych artefaktów krzemiennych Abstrakt   PDF
Elżbieta Ciepielewska, Andrzej J. Tomaszewski
 
1 - 25 z 41 elementów 1 2 > >> 


Partnerzy platformy czasopism