Krzemień lokalny w osadzie użytkowników? Gospodarka surowcowa w kulturze ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku w Bodzowie, woj. lubuskie

Michał Szubski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ARCH.2015.010

Abstrakt


Materiał krzemienny związany z kulturą ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku w Bodzowie (woj. lubuskie), przy małej liczbie wytworów z surowców importowanych, ma strukturę inwentarza charakterystyczną dla osad użytkowników.


Słowa kluczowe


kultura ceramiki wstęgowej rytej, gospodarka surowcowa, osada użytkowników, krzemień bałtycki.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrefsky W. Jr. 2005 Lithics. Macroscopic approaches to analysis, second edition, Cambridge.

Balcer B. 1977 Z badań nad krzemieniarstwem neolitycznym w dorzeczu górnej Odry, Przegląd Archeologiczny, t. 25, s. 5–51.

Balcer B. 1980 Materiały krzemienne ze stanowiska osadniczego w Pietrowicach Wielkich, [w:] Osady neolityczne w Pietrowicach Wielkich pod Raciborzem, red. J. Bukowska-Gedigowa, Wrocław, s. 159–193.

Balcer B. 1983 Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem polskich, Wrocław.

Bronowicki J., Bobak D. 1999 Schyłkowopaleolityczna pracowania krzemieniarska z miejscowości Ślęża (stanowisko 12) pod Wrocławiem, Przegląd Archeologiczny, t. 47, s. 7–25.

Budziszewski J. 2008 Stan badań nad występowaniem i pradziejową eksploatacją krzemieni czekoladowych, [w:] Krzemień „czekoladowy” w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08–10.10.2003, red. W. Borkowski i in., Warszawa–Lublin, s. 33–106.

Burnez-Lanotte L., Allard P. 2003 Surplus production in the Belgian linearbandkeramik: Blade debitage at varlain „Petit Paradis” (Hesbaye, Belgium), [w:] Production and management of lithic materials in the European Linearbandkeramik, red. L. Burnez-Lanotte, Oxford, s. 59–65.

Dmochowski P. 2006 A new classification of erratic flint from western Poland, [w:] The Stone: technique and technology, red. A. Wiśniewski, T. Płonka, J. M. Burdukiewicz, Wrocław, s. 217–229.

Dzieduszycka-Machnikowa A., Lech J. 1976 Neolityczne zespoły pracowniane z kopalni krzemienia w Sąspowie, Polskie Badania Archeologiczne 19, Wrocław.

Furmanek M. 2002 Wczesny neolit na Śląsku, maszynopis w archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Grooth de M. E. Th. 1994 Studies on Neolithic flint exploitation. Socio-economic interpretation of the flint assemblages of Langweiler 8. Beek, Elsloo, Rijckholt, Hienheim and Meindling, Maastricht.

Kaczanowska M., Kozłowski J. K. 1976 Studia nad surowcami krzemiennymi południowo-wschodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Acta Archaeologica Carpathica, t. 26, s. 201–215.

Kobusiewicz M. 1997 Sources of Flint on the West Polish Plains, [w:] Man and flint. Proceedings of the VII-th International Flint-Symposium: Warszawa–Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, red. Z. Sulgostowska. Warszawa, s. 83–90.

Kobusiewicz M. 1999 Ludy łowiecko-zbierackie północno-zachodniej Polski, Poznań.

Kobyliński Z., Nebelsick L. D., Wach D. 2011 Neolityczne obserwatorium astronomiczne (?) w Bodzowie na Ziemi Lubuskiej, Z otchłani wieków, R. 65, s. 27–32.

Kobyliński Z., Braasch O., Herbich T., Misiewicz K., Nebelsick L.D., Wach D. 2012 Confirmation of the first Neolithic rondel-type enclosure in Poland, Antiquity, t. 86, s. 1084–1096.

Kondracki J. 2013 Geografia regionalna Polski, Warszawa.

Krukowski S. 1920 Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski. Wnioski z własności surowców i wyrobów, Wiadomości Archeologiczne, t. 5, s. 185–206.

Krukowski S. 1922 Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski, cz. 2, Wiadomości Archeologiczne, t. 7, s. 34–57.

Lech J. 1979 Krzemieniarstwo w kulturze społeczności ceramiki wstęgowej rytej w Polsce. Próba zarysu, [w:] Początki neolityzacji w Polsce południowo- zachodniej, red. W. Wojciechowski, Wrocław, s. 121–136.

Lech J. 1980a Geologia krzemienia jurajskiego-podkrakowskiego na tle innych skał krzemionkowych. Wprowadzenie do badań z perspektywy archeologa, Acta Archaeologica Carpathica, t. 20, s. 163–228.

Lech J. 1980b PL 13 Maków, gm. Pietrowice Wielkie, wojew. Katowice, [w:] 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit, red. G. Weisgerber, R. Slotta, J. Weiner, Bochum, s. 611.

Lech J. 1981a Górnictwo krzemienia społeczności wczesnorolniczych na Wyżynie Krakowskiej. Koniec VI tysiąclecia–1 połowa IV tysiąclecia p.n.e., Wrocław.

Lech J. 1981b Materiały krzemienne z osad społeczności wstęgowych w Niemczy, woj. Wałbrzych. Badania z lat 1971–1972, Silesia Antiqua, t. 23, s. 39–42.

Lech J. 1983 Flint mining among the early farming communities of Central Europe, Part II – The basis of research into flint workshops, Przegląd Archeologiczny, t. 30, s. 47–80.

Lech J. 1989 A Danubian raw material exchange network: a case study from Bylany, [w:] Bylany Seminar 1987. Collected Papers, red. J. Rulf, Praha, s. 111–120.

Lech J. 1990 The organization of siliceous rock supplies to the early farming communities (LBK): Central European examples, [w:] Rubane et cardial. Actes du Colloque de Liège, novembre 1998, red. D. Cahen, M. Otte, Liège, s. 51–59.

Lech J. 1991 The Neolithic-Eneolithic transition in prehistoric mining and siliceous rock distribution, [w:] Die Kupferzeit als historische epoche. Symposium Saarbrucken and Otzenhausen 6–13.11.1998, red. J. Lichardus, Bonn, s. 557–574.

Lech J. 1997a Materiały krzemienne z osad społeczności wczesnorolniczych w Strachowie, woj. Wrocław, [w:] Strachów. Osiedla neolitycznych rolników na Śląsku, red. A. Kulczycka-Leciejewiczowa, Wrocław, s. 229–265.

Lech J. 1997b Remarks on prehistoric flint mining and flint supply in European archaeology, [w:] Silceous rocks and culture, red. A. Ramos-Millan, A. Bustillo, Grenada, s. 611–637.

Lech J. 2003 Mining and siliceous rock supply to the Danubian early farming communities (LBK) in eastern central Europe: A second approach, [w:] Production and management of lithic materials in the European Linearbandkeramik, red. L. Burnez-Lanotte, Oxford, s. 19–30.

Lech J. 2008 Materiały krzemienne społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej z Samborca, pow. Sandomierz, [w:] Samborzec. Studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej, A. Kulczycka-Leciejewiczowa, Wrocław, s. 151–202.

Małecka-Kukawka J. 1997 Flint mining in south-eastern Poland and raw material „economy” of early farming communities in Chełmno Land. A social exchange theory Flint-Symposium: Warszawa–Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, red. Z. Sulgostowska, Warszawa, s. 243–247.

Małecka-Kukawka J. 2001 Między formą a funkcją. Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych ziemi chełmińskiej, Toruń.

Mateiciucová I. 1995 CZ 4 Krumlovsky Les, Znojmo District, Archaeologia Polona, t. 33, s. 281–285.

Mateiciucová I. 1997 Local hornstiones among the first farmers (LBK) of the Krumlovsky Les Area, [w:] Man and flint. Proceedings of the VII-th International Flint-Symposium: Warszawa–Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, red. Z. Sulgostowska, Warszawa, s. 249–253.

Milisauskas S. 1986 Early Neolithic settlement and society at Olszanica, Michigan.

Monik M. 2013 Analysis of chipped and polished stone industries from the LBK settlement at Bravantice, [w:] Otázky neolitu a eneolitu našich krajín 2010, red. I. Cheben, M. Soják, Nitra, s. 197–214.

Pavlů I. 2000 Life on a Neolithic site Bylany: situational analysis of artefacts, Praha.

Pogorzelski W. 1999 Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na osadzie kultury ceramiki wstęgowej rytej, Głogów stan. nr 12, gm. Głogów, Dolnośląskie wiadomości prahistoryczne, t. 5, s. 7–16.

Schild R. 1971 Lokalizacja prahistorycznych punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, Folia Quaternaria, t. 39, s. 1–61.

Schild R., Królik H., Marczak M. 1985 Kopalnia krzemienia czekoladowego w Tomaszowie, Wrocław.

Wąs M. 2011 „Janisławickie” i „wstęgowe” koncepcje rdzeniowania wiórowego. Próba konfrontacji technologicznej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica 28, s. 5–21.

Wiśniewski A. 2006 Środkowy paleolit w dolinie Odry, Wrocław.

Wojciechowski W. 1981 Wczesnoneolityczna osada w Skoroszowicach, Studia Archeologiczne 12, Wrocław.

Wojciechowski W. 1988 Kontakty Dolnego Śląska z Małopolską Zachodnią w neolicie i wczesnej epoce brązu w świetle tzw. importów, Silesia Antiqua, t. 30, s. 41–81.


Partnerzy platformy czasopism