WEŁNIANE WORECZKI JAKO WYRAZ MAGICZNYCH ZACHOWAŃ WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH MIESZKAŃCÓW OSADY RZEMIEŚLNICZO-RYBACKIEJ W GDAŃSKU

Dawid Grupa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/17913

Abstrakt


Zarys treści. Artykuł ma na celu przybliżenie tematyki codziennej sfery duchowej wczesnośredniowiecznej ludności na podstawie znalezisk archeologicznych. Jako materiał źródłowy posłużyły woreczki wełniane znalezione na stanowisku 1 w Gdańsku. Głównym punktem odniesienia są powiązania między pogańskimi wierzeniami ludowymi a przyjmowaniem chrześcijaństwa w państwie polskim.

Słowa kluczowe


wierzenia, Gdańsk, wczesne średniowiecze, tkaniny wełniane

Pełny tekst:

PDF 005 005

Bibliografia


Alexandr A. 2005 Tajemna moc talizmanów: talizmany chrześcijan i Żydów, Białystok.

Biskup M. 1978 Pod panowaniem krzyżackim – od 1308 r. do 1454 r., [w:] Historia Gdańska, t. 1: Do roku 1454, red. E. Cieślak, Gdańsk, s. 337–474.

Bogucka M. 1997 Żyć w dawnym Gdańsku, Warszawa.

Bruce-Mitford M. 1997 Ilustrowana księga znaków i symboli, Warszawa.

Chmielewski T. J. 2009 Po nitce do kłębka. O przędzalnictwie i tkactwie młodszej epoki kamienia w Europie Środkowej, Warszawa.

Devine A. 2001 Magia – wróżby, zaklęcia, amulety, Wrocław.

Dollinger P. 1997 Dzieje Hanzy, Warszawa.

Grömer K. 2005 Efficiency and technique – experiments with original spindle whorls, [w:] Hallstatt textiles. Technical analysis, scientific investigation and experiment on Iron Age textiles, British Archaeological Reports, International Series, red. P. Bichler i in., Oxford, s. 107–116.

Grupa M. 2012 Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV–XVII w.) i ich konserwacja, Toruń.

Hensel W. 1964 Polska przed tysiącem lat, Wrocław.

Jaguś J. 2003 Uwagi na temat wymowy magicznej średniowiecznych amuletów i ozdób na ziemiach polskich, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, t. 58, s. 7–24.

Kamińska J., Nahlik A. 1958 Włókiennictwo Gdańskie w X–XIII wieku, Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis, nr 6, Łódź.

Kostrzewski J. 1969 Kultura prapolska, Warszawa.

Kryg J. 1997 Siła symboli i talizmanów Wschodu, Poznań.

Lepówna B. 1981 Materialne przejawy wierzeń ludności Gdańska w X i XIII wieku, Pomorania Antiqua, t. 10, s. 168–199.

Łoziński W. 1974 Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków.

Maik J. 2012 Włókiennictwo kultury wielbarskiej, Łódź.

Moszyński K. 1967 Kultura ludowa Słowian, Kultura duchowa, t. 2, cz. 1, Warszawa.

Nowak M., Przymorska-Sztuczka M. 2013 Szkaplerze szczuczyńskie (cz. 1), [w:] Tajemnice szczuczyńskich krypt (tom 1),. pod red. M. Grupy i T. Dudzińskiego, Grajewo, s. 21–30.

Szafrański W. 1978 Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne w dawnej Europie, [w:] Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne, Warszawa.

Szafrański W. 1987 Prahistoria religii na ziemiach polskich, Wrocław–Łódź.

Sztyber A. 2008 Kaptorgi – przykład kunsztu wczesnośredniowiecznego złotnictwa, Alma Mater, t. 99/2008, s. 283–286.

Świerzowska A. 2003 Bursztyn, koral, gagat, symbolika religijna i magiczna, Kraków.

Volckmar N. 2005 Nicolausa Volckmara Viertzig Dialogi (1612), wyd. E. Kizik, Gdańsk.

Winczewski M. 2005 Moc amuletów i talizmanów na co dzień, Białystok.

Zbierski A. 1978 Gdańsk w okresie panowania królów polskich i książąt pomorskich – od IX w. do XIII w. Rozwój przestrzenny Gdańska, [w:] Historia Gdańska, t. 1: Do roku 1454, red. E. Cieślak, Gdańsk, s. 81–125.


Partnerzy platformy czasopism